[email protected]: ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพงาน หรือเพิ่มภาระ ?!!

นตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ผมเจอพี่สาวที่รู้จักมักคุ้นกันมานานตั้งแต่เมื่อบรรจุรับราชการใหม่ๆ  ปัจจุบันยังทำงานกับหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่เหมือนเดิม  หน้าตาก็ดูเปลี่ยนแปลง ร่วงโรยไปตามวัยเป็นธรรมดา  แต่เรื่องที่พี่สาวเล่าให้ฟังเป็นปัญหาในเรื่องของงานที่เต็มไปด้วยระบบการเก็บรวบรวมตัวเลข  เพื่อส่งรายงาน รายวัน-รายสัปดาห์-รายเดือน-รายไตรมาส-รายงวด-รายปี ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI)  ซึ่งบังเอิญตรงกับปัญหาที่ผมและเพื่อนร่วมงานหลายคนกำลังเจออยู่เหมือนกัน (นึกภาพออกไหมครับว่าการพูดคุยจะออกรส เร้าอารมณ์มากแค่ไหน..อิอิ)

 

พี่สาวบอกว่าวิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม  ภาพเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ไปนั่งกินข้าว-ตำหมาก-ไต่ถามทุกข์สุขกับชาวบ้าน หายไป  เพราะเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่หมดไปกับการนั่งสรุปรายงานเพื่อสรุปส่งให้ทันกำหนด เช่นเดียวกับผมและเพื่อนๆ ที่พากันนั่งส่งเสริมการทำนาบนแผ่นกระดาษ จนหน้าเขียวหน้าดำอยู่ทุกวันนี้

 

ปัญหาที่เจอกันอยู่วันนี้ เกิดจากเครื่องมือ?

 

งานแบบนี้ไม่อยู่ในตัวชี้วัด!!

เมื่อสมัยที่ผมเรียนอยู่วิทยาลัยเกษตรกรรมฯ อาจารย์มีเกณฑ์การให้/หักคะแนนส่วนหนึ่งจากการเฝ้าสังเกตการใช้เครื่องมือทางการเกษตรของนักศึกษา โดยดูว่าใช้เครื่องมือตรงตามหน้าที่และงานที่ต้องการหรือเปล่า  หากนักศึกษาใช้มีดขุดดินแทนที่จะใช้จอบ  ก็จะถูกตัดคะแนน หรือหากพบว่าใช้ด้ามจอบตอกตะปูแทนที่จะเดินไปหยิบฆ้อน  ก็จะถูกตัดคะแนนเช่นกัน  ถือว่าใช้เครื่องมือผิดประเภท  หรือเรียกได้ว่าใช้เครื่องมือไม่ตรงกับสมรรถนะของเครื่องมือชิ้นนั้นๆ  เพราะว่าเครื่องมือแต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน

 

มีด      – เหมาะกับงานตัด 

จอบ    - เหมาะกับงานขุด

ฆ้อน   - เหมาะกับงานตอก

 

เช่นเดียวกัน 

 

เครื่องมือการจัดการบางชนิดก็เหมาะกับงานบางอย่าง เช่น Balanced Score Card (BSC) เหมาะกับการนำมาใช้ศึกษา/วิเคราะห์งานที่เป็นอยู่ การประเมินศักยภาพ  การกำหนดสิ่งที่มุ่งหวัง  การกำหนดวิธีการ และการวางแผนการทำงานรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่วิเคราะห์ไว้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งก็คือ การวางแนวทางการบริหารและมุ่งเน้นต่อการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว นั่นเอง  แต่หลายองค์กรกลับนำมาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการประเมินผลงาน  ทำให้ผิดธรรมชาติของเครื่องมือ

 หรือตัวชี้วัดผลงานที่เรียกว่า KPI   เหมาะสมกับการนำมาวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  โดยสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินผลการดำเนินงานในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ  แต่ปัญหาที่พบคือ ตัวเลขที่ปรากฎไม่สามารถแสดงถึงความสามารถ/ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่แท้จริงของคน/องค์กรและไม่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่าตัวชี้วัดกับคุณภาพของผลงานเดินไปด้วยกันอย่างน่าเชื่อถือ?

 

ประเด็นปัญหาที่ต้องขบคิดก็คือ จะใช้หลักเหตุผลและปัจจัยอะไรในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับ

 

ในชั่วโมง MMM อาจารย์ท่านหนึ่งพูดได้โดนใจเหลือเกินว่า ท่านค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการประเมินผลงานถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรประเมินเพียงระดับหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าแผนกก็พอ เนื่องจากงานของหัวหน้าก็ทำให้เห็นถึงผลงานของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรอยู่แล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ กล่าวว่า*

 

       “...คนทำงานในองค์กรเหล่านี้ ใช้เวลาของชีวิตจำนวนมากสิ้นเปลืองไปกับการกรอกแบบฟอร์มที่ตนเองก็ไม่รู้ว่ามีความหมายอะไร  หรือที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือกรอกข้อมูลที่ตนเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่ความจริง หาสารประโยชน์อะไรแทบไม่ได้ เพราะเป็นแค่สิ่งที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นให้มีตัวเลขพอแค่ได้กรอกรายงาน ส่วนมากก็จะกรอกกันไป ก่นด่าคนออกแบบฟอร์มไปด้วยความเกลียดและโกรธแค้น  แต่เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ต้องกรอก  ทำไปทำมาคนที่ได้ดีในระบบงานไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องงาน แต่กลายเป็นคนที่เก่งเรื่องการกรอกตัวชี้วัด...”

 

สรุปว่าตัวเลขต่างๆ ที่ได้มาเกิดจากการเผาเทียนเล่นไฟ  เล่นไปเล่นมา กลับกลายเป็นว่าตัวชี้วัดและเครื่องมือการจัดการทั้งหลายที่เรานำมาใช้กัน  เป็นสิ่งที่สร้างภาระและสร้างความเบื่อหน่ายให้กับบุคลากรในหน่วยงานมากกว่าจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน

 

จะเรียกคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับเครื่องมือการจัดการที่ได้ชื่อว่าน่าเชื่อถือและได้รับความนิยม**  มานานได้อย่างไร  หรือจะปล่อยให้เครื่องมือต่างๆ เหล่านั้นล้มหายตายจากไปพร้อมๆ กับการลาออกจากราชการด้วยความทนไม่ไหว (และ/หรือปรับตัวไม่ได้) ของพี่สาวที่ผมคุยด้วย...คนนั้น (น่าเครียดเนาะ)

:)

 

 

 

 


* นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บทความ “องค์กรปรนัย ตัวชี้วัด และวิสัยทัศน์แบบสมานฉันท์” นิตยสาร WAY ฉบับที่ 31 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) หน้า 18-19

** รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้วิจัยเรื่องการใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ พบว่า เครื่องมือการจัดการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  5 อันดับแรก ได้แก่ Strategic Planning,91.0% Outsourcing,77.8%  KM,76.0%  e-Procurement, 74.0% และ BSC, 73.4%

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน IAM: สุขสะลึมสะลือ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ#เครื่องมือ#bsc#kpi#nida#นิด้า#mmm#key performance indicators#mini master of management program#balanced score card

หมายเลขบันทึก: 340451, เขียน: 27 Feb 2010 @ 17:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

เห็นด้วยครับ

ขอบคุณมาก

เห็นด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ เกษตรยะลา

เดินตามพี่ยาวลงสำรวจแปลงนาแล้วครับ
ตอนนี้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว นารอบที่2 ถึงไหนแล้ว

ผมกำลังเร่งปั่นตัวเลขส่งให้ทันกำหนด ก่อนที่ระบบบันทึกข้อมูลจะปิดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ถ้าตัวชี้วัดไม่ผ่าน เงินเดือนก็ไม่ขึ้นกันพอดี นิ!!

สวัสดีครับพี่ครูอ้อย แซ่เฮ

งานครูค่อนข้างยุ่งกับการประเมิน/ตัวชี้วัดมากกว่าผมอีกใช่ไหมครับ
เห็นคนข้างๆ ผมเค้าหัวฟูบ่อยๆ (อิอิ)

ขอบคุณครับ

 • โลกเปลี่ยนแปลง  ทุกอย่างวัดกันที่ตัวเลข
  มากกว่าคุณค่าภายใน..
 • ขอบพระคุณข้อคิดดี ๆ ที่แลกเปลี่ยนค่ะ

 • สวัสดีครับ
 • สุดท้ายคนเราก็ต้องเอาตัวรอดกระโดดไปทำตัวชี้วัดเสียให้สิ้นเรื่อง
 • งานจริงๆ มักไม่ค่อยสนใจ แต่ขอให้ผ่าน.....
 • เพราะได้คะแนน
 • อิอิ...ขอบคุณครับ

สวัสดี ครับ

ได้คิดตาม และเข้าใจตัวชี้วัดจากบันทึกนี้ มากขึ้น

ขอบคุณ นะครับ

ด้วยความระลึกถึง

สวัสดีครับธรรมทิพย์

"ทุกอย่างวัดกันที่ตัวเลข" และความเร็ว  ช่วงนี้เลยต้องปั่นตัวเลขกันตัวเป็นเกลียว

แต่ไม่วายกังวลว่าจะเป็นตัวเลขฟองสบู่ครับ ภายนอกดูสวยงาม แต่เนื้อในไม่มีอะไรเลย

ขอบคุณครับ  :)

สวัสดีครับพี่สิงห์ป่าสัก

เรื่องตัวชี้วัดของปีนี้ จริงๆ  แล้วได้ทำความเข้าใจและถกเถียงกันมาค่อนข้างนานหลายเดือน แต่เพิ่งรู้รายละเอียดกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้

วัดผลงานเพียงไม่กี่ตัว แต่ความเป็นจริงคือหน้างานเยอะกว่านั้น

รีบร้อนกระโดดลงไปเล่นแบบตั้งตัวกันไม่ติด ไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร

วันศุกร์นี้ต้องส่งงานแล้วครับ....คิดแล้ววังเวงจัง..อิอิ

สวัสดีครับแสงแห่งความดี

ด้านหนึ่งของตัวชี้วัดคือ เป็นการให้คะแนนตามผลงานทำงานและการพัฒนางาน
แต่อีกด้านที่ไม่ควรละเลย คือ คะแนนที่ได้มาครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ??
ยังไม่นับรวมถึงการให้รางวัล/การให้คุณให้โทษเหมาะสม ? ฯลฯ

ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ เกิดและเติบโตจากต่างประเทศ แต่ไปไม่รอดเมื่อมาอยู่ในไทย คงจะปรับตัวไม่ได้กับคนไทย

ขอบคุณครับ  :)

 • สวัสดีค่ะ
 • สบายดีนะค่ะพี่
 • สู้ ๆ พี่ชาย  ขอเอาใจช่วยให้เสร็จไวไว
 • ตัวชี้วัด ทำเสร็จแล้วค่ะในส่วนที่เค้าสั่งให้ทำก่อน 2 ตัว คือข้อตกลง  กับตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนน ฯ แต่แบบ ปป.2 ปป.3 อะไรนี่ยังไม่ได้ทำค่ะ เพราะเค้ายังไม่สั่งให้ทำ อิอิ
 • ช่วงนี้กำลังเตรียมรับมือโครงการไทยเข้มแข็งค่ะพี่...งบเยอะจริง ๆ บางงานเร่งด่วนด้วยนะ
 • ฝากความคิดถึง...ถึงครูพี่กั๊ตด้วยนะค่ะ
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

 

Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ สบายดีนะคะ อิ อิ ตัวชี้วัด ... ตัว ...

ตัวชี้วัดระบาดไปทั่วทุกหัวระแหง เลยนะคะเนี่ย

เราคนทำงานภาคสนามมาก่อน พอมาเจอตัวชี้วัดนี่

แค่เห็นเอกสารแล้ว ยังมึนงง และปวดหัวเลยค่ะ;)

เอ ทำอะไรได้ไหมหนา นอกจากส่งรายงานเจ้าของทุน

 

su mmm
IP: xxx.44.73.22
เขียนเมื่อ 

เอาเป็นกรณีศึกษา ทำเป็น case รายงานวันสุดท้ายของการอบรมดิ

จะได้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องด้วยไงคับ

อาจารย์ที่มานั่งฟังอาจให้ความแนะนำ ความคิดเห็นดี ๆ นะคับ

สวัสดีครับน้องสาว

เรื่องตัวชี้วัด นำปัญหาใหม่ๆ ให้นอนคิดได้ทุกวัน
ตัวชี้วัดบางตัว ไม่สามารถนำไปวัดได้กับทุกคน เพราะไม่มีงานให้วัด (อิอิ) ยกตัวอย่างเรื่องการจัดการปัญหาการระบาดของเพลี้ยในมันสำปะหลัง หลายตำบลไม่มีต้นมันฯ ก็ไม่มีเพลี้ยมาระบาดก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาประเมิน นิ!!

กำลังเร่งงาน "ไทยเข้มแข็ง" เหมือนกันครับ

สวัสดีครับ

P

เจ้านาย ต้องการตัวเลข ลูกน้องก็ต้องเร่งปั่นตัวเลข เพื่อส่งให้ทันเส้นตาย
เรากำลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่สนใจเรื่องที่มาของข้อมูลครับ

เอาให้ทันใจไว่ก่อน

 :)

 

สวัสดีครับคุณสุ su mmm

อาจารย์บอกว่าเครื่องมือวัดฯ ส่วนใหญ่เกิดจากที่หนึ่ง ไปโตอีกที่หนึ่ง

แต่สุดท้ายต้องมาตายที่ไทยแลนด์ เพราะพี่ไทยเอามาแปลงรูปเปลี่ยนร่าง ซะจนไม่เหลือเค้าของเดิมเลย

เรื่องรายงานคงต้องปรึกษาเพื่อนๆ ในกลุ่มอีกทีครับ

ขอบคุณครับ (การเมืองร้อนๆ แบบนี้ อบรมวันที่ 14 ที่จะถึง จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือเปล่าน๊า)

เป็นอย่างไรบ้างครับ เรียนหนักไหมครับ กลัววันที่ 14 พี่จะเดินทางไม่ได้ (ฮา)

สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

 • อบรมหลักสูตร MMM ระยะสั้นครับ
 • เดินทางวันที่ 13 ถึงอยุธยาเมืองเก่าเวลาบ่ายแก่ๆ กลัวว่าจะเข้า กทม. ไม่ได้เหมือนกัน เพราะบังเอิญตรงกับเวลานัดหมายฯ พอดี๊พอดี

เครียด!!..นอนดึก..อิอิ

 

su mmm
IP: xxx.44.73.22
เขียนเมื่อ 

Subject: ด่วน!!!!!!!!!!!!!! แจ้ง งด การอบรม ในวันที่ 14 มีนาคมนี้คับ

นมัสการ

เรียน ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ทางคณะ เพิ่งจะประชุม งดการเรียนการสอน ทุกอย่างของคณะ

ในวันที่ 14 มีนาคม นี้นะคับทุกท่าน

ขอแจ้งมาให้ทราบ ตามนี้นะคับป๋ม

ถ้ายังไง สุรบกวนช่วย ๆ กระจายข่าวให้สุด้วยนะคับ

เฉพาะของที่คณะ รปศ. งด ทุกอย่างจ้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการรุ่น ทุกท่าน รบกวนช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะคับ

เด๋ว สุจะโทรแจ้ง อีกทีนะคับป๋ม

ขอบคุณคับ

สุ

su mmm
IP: xxx.44.73.22
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะคับ คุณพิทักษ์ ที่แจ้งข่าวทางนี้ เพราะส่ง อีเมลไปแล้ว ไม่แน่ใจว่า ท่านได้รับหรือยัง

โทรไป ท่านก้อไม่รับสาย ก้อเลยขอส่งข่าวทางนี้ อีกทางนะคับ

ขออภัยๆๆ คุณ su mmm

ต้องยืมคำของ อ. naree suwan ว่ามัวแต่เลี้ยงลูกลิง/เล่นกะลิงอยู่นอกบ้าน ก็เลยมะได้รับโทรศัพท์

รับทราบข่าวครับ  :)

 

หวัดดีค่ะพี่ชาย

 • นั่นสินะพี่...งานบางงานจะวัดกับอะไร
 • ยิ่งโครงการไทยเข้มแข็ง...กำลังจะทำให้คนทำงานอ่อนแอหรือป่าวนี่...
 • เพราะช่างเร่งด่วนเสียเหลือเกิน...
 • แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้คนไทยตีกันเอง...จะกลายเป็นเข้มแข็งได้อย่างไรมิทราบ อิอิ

 

 

 

สวัสดีครับ  อ้อยควั้น_ชายแดนใต้

 

สาระของโครงการไทยเข้มแข็งน่าสนใจดี แต่การเร่งรัดการทำงานในพื้นที่มากเกินพอดี ทำให้ผู้ปฎิบัติงานกดดันแล้วมีความผิดพลาดค่อนข้างมาก ถ้าทำงานตามกรอบเวลาคงดีกว่านี้ครับ

ช่วงนี้คะแนนจากการประเมินตัวชี้วัดออกมาแล้ว
ก็ยังนั่ง งงๆ กันว่า คะแนนที่ได้ มันมายังไง?

สบายดีนะครับ :)

เอ้อ อยากรู้จังว่าคนเป็นนายเขาใช้ตัวชี้วัดตัวไหนมาเพิ่มโบนัสให้ตัวเองจากห้าแสนเป็นล้านนึง

แถมขึ้นโบนัสให้ลูกสมุนใกล้ชิดไม่กี่คนจาก หมื่นกว่า เป็น ห้าแสน

ส่วนคนระดับปฎิบัติงานอีก สามสี่ร้อยคนได้สองพันกว่าเท่าเดิม

โหยโบนัสเพิ่มเป็นเท่าตัวแบบกินถึงชาติหน้าได้แบบนี้ใช้สูตรไหนคิดเนี่ย

สวัสดีครับ อ.อ็อดnaree suwan

โอ้โฮ โบนัสเยอะขนาดนั้น มิน่าเล่า คนอยากเป็นนายกันตัวสั่น

เพื่อนผมที่อยู่ต่างหน่วยงานก็ได้โบนัสปีละหลายหมื่น (ทั้งที่ตำแหน่งเตี้ยกว่า..ฮา) เพราะสามารถชงเองกินเองได้ ถ้ามีเงินเหลือพอที่จะจ่าย

แต่ผมก็ยังได้สองพันกว่าเท่าเดิม (เอ้า..ฮา)

 • สวัสดีครับท่านพิทักษ์
 • เห็นด้วยครับ
 • ตั้งใจมาแวะเยี่ยม
 • ขอให้มีความสุขกับงานนะครับ
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีครับหัวหน้าเขียวมรกต

รวบรวมรายงานตามตัวชี้วัดเสร็จแล้วรึยังครับ
..
หลังจากคะแนนตัวชี้วัดออก คนรอบข้างผมกลายเป็นไก่หงอยไปหลายคน แถมบ่นกะปอดกะแปดว่าไม่ได้ดั่งใจฯ..

 

tanabadee
IP: xxx.51.70.149
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่ความมีสำนึกรับผิดชอบของคนมากกว่า หากเข้าใจการนำ KPI มาใช้