แรงงานเด็ก ในประเทศไทย ในสถานการณ์ที่เลวร้าย

สันติชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองไทย คนไทยที่มีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตาจะมีการใช้แรงงานเด็กอย่างโหยร้าย
ทาสยุคใหม่แรงงานเด็กไทย ประเทศไทยลงนามในสัตตายาบันกับไอแอลโอ(องค์การแรงงานระหว่างประเทศ )เกี่ยวกับการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตั้งแต่ปี 2544 มีการทำการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง โดยนักวิชาการวิจัยจากหลายส่วนหลายสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีนักวิชาการเข้าไปร่วมศึกษาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนี้ โดยศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นักวิชาการวิจัยหลานส่วนสรุปภาพรวมส่งไปยังILOในวันแรงงานเด็กโลก ระบุว่ามีการใช้แรงงานเด็กเป็นจำนวนมากในไทย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กต่างด้าว เด็กเหล่านี้ถูกกระทำอนาจาร ลวนลามทางเพศ ตบตี พยายามข่มขืน และขายต่อเป็นแรงงานทาสในงานประมงน้ำลึก งานวิจันยี้ศึกษาเด็ก3กลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 603คนในหลายพื้นที่ อายุต่ำกว่า18ปีและอายุต่ำกว่า15ปี และ(1กลุ่มพิเศษ แรงงานเด็กในงานประมงน้ำลึก)โดย1.เแรงงานเด็กที่ทำงานที่บ้าน พบว่า 78.4%เป็นหญิง 27.8%อายุต่ำกว่า15ปี และ 27.16%เป็นเด็กชาวไทยภูเขา(เผ่าอาข่าหรือรู้จักกันในนามอีก้อ)เด็กเหล่านี้เมื่อเจ็บป่วยต้องหาซื้อยากินกันเอง จ่ายเงินเอง ทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง มีรายได้เดือนละกว่า 4,000บาท 2.แรงงานเด็กที่ทำงานในร้านอาราโอเกะ/ในร้านอาหาร พบว่า 36%จบมัธยมต้น 45.7%เคยมีประสบการทางเพศสัมพันธ์มาก่อน แม้ส่วนใหญจะยังมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู แต่ส่วนใหญของเด็กเหล่านี้มาจากภาคการเกษตรที่ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก 47.8%ไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วย ซื้อยากินกันเอง เหตุผลที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก็เพื่อต้องการรายได้และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถึง 92.4% สภาพงานของเด็กในกลุ่มนี้ทำงานต่ำกว่าวันละ7-8ชั่วโมง ต้องอาศัยอยู่กันอย่างแออัด 77.5%มีรายได้น้อยกว่า 4,000บาท/เดือน แรงงานเด็กเหล่านี้ถูกละเมิดทางเพศ โดยพูดจาแทะโลมมากที่สุด 64.7%ถูกดุด่าด้วยวาจาที่หยาบคาย มีเด็กถูกทำอนาจารถึง 42.9% และ6.3%ถูกบังคับให้ทำงานและกักขังหน่วงเหนี่ยว 2.8%ถูกทำร้ายตบตีและพยายามข่มขืน 3.แรงงานเด็กที่เป็นขอทาน 88.2%มี่รายได้ต่ำกว่า4,000บาท/เดือน ส่วนใหญ่ถูกละเมิดทางกาย วาจา 14.5%ถูกบังคับให้ทำงานหนักและถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว 46.7%ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเลย การศึกษาแรงงานเด็กในงานประมงน้ำลึก พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน300คน 20%อายุต่ำกว่า15 ต้องทำงานล้างปลาทั้งกลางวันและกลางคืนในสภาพที่เนื้อตัวเปียกแฉะทั้งวันทั้งคืน เด็กบางคนถูกทรมาน มีความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัย เด็กหลายคนถูกตี ถูกบังคับ มีการขายเด็กต่กกันกลางทะเลทั้งๆที่หมดอายุงานแล้ว ทำให้เด็กไม่มีโอกาสขึ้นฝั่ง จึงมีการหนีความโหดร้ายทารุณด้วยการลงทะเลที่รอดมาก็เป็นข่าวที่ไม่รอดก็ตายไปอย่างน่าเวทนา ที่คือสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และหาทางช่วยเหลือหาทาง ออกร่วมกันเพื่อให้สังคมไทยหลุดพ้นจากการทารุณเด็ก ด้วยการใช้แรงงานเด็กอย่างไร้ความเมตตากรุณาปราณี กฎหมายของสังคมไทยน่าจะมีโทษที่หนักหน่วงกว่านี้หรือไม่ช่วยกันคิดช่วยกันสะท้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุขความเห็น (0)