ทุกวันนี้คุณคิดว่าการแก้ไขปัญหาวัยรู่นถูกต้องหรือไม่ ควรจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร การทำร้ายร่างกายที่พ่อแม่ทำกับลูกคูณคิดว่ามันถูกหรือไม่ ควรจะสอนให้ลูกหลานเป็นคนอย่างไร หรือ ทำตัวเช่นไร กับยุคปัจจุบัน(เทคโนโลยี)