ปัญหาการว่างงานในจังหวัดสงขลา (5)

PAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แนวทางการแก้ปัญหา

·       ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยชุมชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างมีส่วนร่วมและสามารถถึงแหล่งเงินและบริหารของรัฐ ·       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งจัดที่ดินทำกินและออกเอกสารสิทธิ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ·       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนข้อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ ·       ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน       การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาค  ( Macroeconomic Growth )      เงื่อนไขโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ อาจจะเป็นกลุ่มของปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดอัตราความยากจน ณ เวลาที่กำหนดให้หนึ่งๆ จะมีครอบครัวจำนวนมากที่อยู่ชิดกับขอบเขตของความยากจน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนครอบครัวเหล่านี้จำนวนมากให้เป็นหรือหลุดพ้นจากความยากจน คนทำงานที่ยากจนจะได้ประโยชน์จากการลดลงของอัตราการว่างงาน เนื่องจากพวกนี้มักเป็นแรงงานที่ได้รับการว่าจ้างหลังสุดและถูกเลิกจ้างก่อนคนอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การเจริญเติบโตในระยะยาวทางเศรษฐกิจ เป็นพลังสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานการครองชีพของทุกๆคนรวมทั้งคนจน ในระยะสั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได้ เนื่องจากมันช่วยผู้ที่ว่างงานมากกว่าผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว ดังนั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม อาจมีประสิทธิภาพในการลดความยากจนโดยเปรียบเทียบ เช่นเดียวกับความยากจนอย่างสมบูรณ์      แม้ว่า การเจริญเติบโตโดยพื้นฐานจะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของบุคคลที่เต็มใจและสามารถทำงาน แต่การเจริญเติบโตก็ยังช่วยให้มีรายรับมากขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนทางการเงินให้กับแผนการการสนับสนุนรายได้แบบอื่นๆ  เป็นที่เชื่อกันทั่วไปว่า ในระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตช้ามากหรือชะงักงัน ผลได้ของคนกลุ่มหนึ่งจะต้องมาจากผลเสียของอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น ผู้ออกเสียงในการเลือกตั้ง จะไม่ยินยอมที่จะเพิ่มแผนการทางสังคมใดๆที่หมายถึง การลดลงในมาตรฐานการครองชีพของประชากรที่เหลือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M_ECON_RU#3ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีค่ะเพราะเราทราบแต่ปัญหาแต่บ้างครั้ต้องการหลายวิธีการแก้ไขปัญหา

January..(Parn ^___^)