กินกบตัวนั้นซะ (3-47)


ศาสนาพุทธเราน่ะ สอนไว้เป็นหัวใจหลัก ๆ ง่าย ๆ .....ก็ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา...ไงล่ะ

 

 

วันนี้คนไม่มีรากขอนำเรื่องราวที่เคยอ่านและสรุปไว้นานแล้ว (แต่ไม่ค่อยได้ทำตาม) มาฝากกัลยาณมิตรค่ะ

 

Eat that frog  21 วิธีอันยอดเยี่ยม เพื่อหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

เขียนโดย Brian Tracy  วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล

 

 

     "Eat that frog" เป็นสำนวนของชาวตะวันตก ซึ่งหมายถึงให้ทำ จัดการกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อยากทำหรือยากที่สุดก่อน

     กบเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักในสายตาของฝรั่ง จึงอุปมาคล้ายกับให้ทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนการทำสิ่งอื่น ๆ นั่นเอง

    คนไทยอย่างเรา ๆ ไม่ค่อยรู้สึกแปลกกับกบ เพราะกบเป็นอาหารที่บางภูมิภาคคุ้นเคย บันทึกนี้จึงอิงอยู่บนพื้นฐานของความคิดของชาวตะวันตก แต่ทั้งนี้รายละเอียดบางข้อก็น่าสนใจและน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้บ้าง 

     ลองอ่านดูกันเล่น ๆ นะคะ  

 

1. จัดโต๊ะ : ตัดสินใจให้แน่นอนว่าคุณต้องการอะไร ความชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ เขียนเป้าหมายและจุดประสงค์ของคุณขึ้นมาก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือ จากนั้นจัดการกับโต๊ะทำงานให้มีเฉพาะแต่งานที่คุณต้องทำเท่านั้น

2. วางแผนทุกวันไว้ล่วงหน้า : หัดคิดบนกระดาษ ทุกนาทีคุณใช้ในการวางแผนสามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของคุณได้ 5-10 นาทีเป็นอย่างน้อย

3. ใช้กฎ 80/20 กับทุกอย่าง : 20% ของงานที่คุณทำคือตัวรับผิดชอบผลลัพธ์อีก 80% งานของคุณ จงตั้งสมาธิอยู่กับงาน 20% แรกนั้นเสมอ

4. พิจารณาถึงผลที่จะตามมา : งานที่สำคัญที่สุดและการจัดลำดับความสำคัญคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบกับกับชีวิตและการงานของคุณ จงเพ่งเล็งสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าอะไรทั้งหมด

5. ฝึกวิธี ABCDE อย่างต่อเนื่อง : ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำงานตามรายการ จงใช้เวลาครู่หนึ่งในการเรียบเรียงมันตามคุณค่าและลำดับความสำคัญเพื่อที่คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณกำลังทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน

6. เน้นที่หัวใจของงาน : ชี้ชัดและกำหนดหัวใจสำคัญของงานเพื่อให้ทำงานได้ดี และพยายามทำมันต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

7. เชื่อฟังกฎแห่งประสิทธิภาพ : คุณไม่เคยมีเวลาพอที่จะทำทุกอย่าง แต่มีเวลาเสมอที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุด ค้นหาให้พบว่ามันคืออะไร?

8. เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนเริ่มลงมือ : การเตรียมการล่วงหน้าที่เหมาะสมเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เรื่อง

9. ทำการบ้านของคุณ : คุณยิ่งรอบรู้และมีความชำนาญในงานที่เป็นหัวใจสำคัญมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งลงมือทำงานนั้นได้เร็วขึ้นและทำมันให้แล้วเสร็จได้เร็วเท่านั้น

10. ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอำนาจสู่ความสำเร็จ : พิจารณาให้ชัดว่าคุณถนัดทำงานอะไรหรือทำงานอะไรได้ดี แล้วก็เทใจให้กับการทำงานนั้น ๆ เต็มที่

11. มองหาตัวเหนี่ยวรั้งมิให้ทำงานที่สำคัญของคุณ : พิจารณาคอขวดหรือจุดสกัดทั้งภายในหรือภายนอกที่เป็นตัวกำหนดความเร็วในการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดของคุณ และตั้งอกตั้งใจทำมันให้บรรเทาเบาบางลง

12. เดินตามถังน้ำมันทีละใบ : คุณสามารถทำงานที่ใหญ่ที่สุดและสลับซับซ้อนมากที่สุดให้ลุล่วงได้ ถ้าคุณทำมันตามที่วางแผนไว้ทีละงาน (เหมือนนักเดินทางในทะเลทรายที่เห็นแต่ทรายกับขอบฟ้า ต้องเดินตามถังน้ำมันที่มีคนวางตั้งไว้เป็นแนวทางทีละใบ ๆ เพื่อไม่ให้หลงทิศทาง)

13. สร้างแรงกดดันให้กับตัวเอง : จงสมมุติว่าคุณต้องเดินทางออกนอกเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือนและจงทำงานให้เหมือนกันว่าคุณต้องทำงานสำคัญทั้งหมดของคุณให้แล้วเสร็จก่อนคุณออกเดินทาง

14. เพิ่มอำนาจส่วนตัวของคุณให้สูงสุด : พิจารณาช่วงเวลาที่คุณมีพลังกายและพลังความคิดสูงที่สุดในแต่ละวัน  แล้วทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลาเหล่านั้น พักผ่อนให้มาก ๆ เพื่อที่คุณจะได้ทำงานได้เต็มที่

15. กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำ : จงเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของตัวคุณเอง มองหาแต่สิ่งดี ๆ ในทุกสถานการณ์ เน้นย้ำให้ความสำคัญกับ “วิธีแก้”มากกว่าที่ “ตัวปัญหา” มองโลกแง่ดีและสร้างสรรค์อยู่เสมอ

16. ฝึกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งในทางสร้างสรรค์ : เนื่องจากคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ ดังนั้นคุณจึงต้องเรียนรู้ที่จะผัดผ่อนงานที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนน้อย (แต่อยากทำ) ออกไปก่อน เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาพอในการทำเรื่องบางอย่างที่สำคัญจริง ๆ

17. ทำงานที่ยากที่สุดก่อน : เริ่มต้นแต่ละวันด้วยงานที่ยากที่สุดก่อน... งานที่ทำให้คุณต้องทุ่มเทตัวเองให้กับมัน และจงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะอยู่กับมันจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

18. แล่และหั่นงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ : ย่อยงานใหญ่ที่ซับซ้อนลงเป็นงานชิ้นขนาดพอคำ แล้วเริ่มลงมือทำงานด้วยการทำงานชิ้นเล็ก ๆ ทีละชิ้น ๆไปเรื่อย ๆ

19. สร้างเวลาชิ้นโต : แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาใหญ่ ๆ ที่คุณสามารถทุ่มเทสมาธิเป็นเวลานาน ๆ กับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ

20. สร้างสำนึกแห่งความเร่งรีบ : สร้างนิสัยเสือปีนไวในงานสำคัญของคุณ ทำตัวให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เร็วและทำได้ดี

21. ทำงานทุกอย่างทีละอย่าง : จัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน เริ่มต้นทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนโดยทันที แล้วทำไม่หยุดจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ 100 % นี่คือเคล็ดลับที่แท้จริงสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและการทำงานที่ได้ผลสูงสุด

 

        ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงาน โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ...

จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เร่งรีบจนขาดความสมดุลในชีวิตค่ะ

ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องทำงานไม่ทัน เพราะมีระเบียบวินัยอยู่แล้ว...ก็อ่านเล่น ๆ เย็น ๆ ใจก็แล้วกันนะคะ

(^___^)

ปล.ไว้ว่า พี่ชายอ่านแล้วบอกว่า ศาสนาพุทธเราน่ะ สอนไว้เป็นหัวใจหลัก ๆ ง่าย ๆ .....ก็

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไงล่ะ....

นั่นสินะ เรานี่ใกล้เกลือกินด่าง...อีกล่ะ

    

ขอตัวไปจัดการกับ "กบ" ก่อนนะคะ

หมายเลขบันทึก: 339227เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2010 22:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (73)

 EAT THAT FROG! เป็นหนังสือที่ดี และเเนะนำให้ทุกท่านได้อ่านครับ...

 

จองงงงงงงงงงงงงงงงงงง.....

อิอิ สวัสดีครับ

 • แวะมาเยี่ยมเยือนนะครับ
 • เป็นความคิดที่ดีมากๆ ครับ ขอนำไปปรับใช้ดูนะครับ
 • ขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่นำมาแบ่งปันกันครับ

สวัสดีค่ะคุณเอกจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ดีใจที่วันนี้ได้ทักทายกันค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาแวะอ่าน

เป็นหนังสือดังที่น่าอ่าน แต่คนไม่มีรากน่ะ อ่านแล้วไม่ค่อยทำตาม เลยมีอาการสำลักงาน ทำไม่ค่อยทันค่ะ

(^___^) 

สวัสดีค่ะคุณณัฐวรรธน์

ดีใจ ๆ มีคนจองงงงงง...อ่านด้วย....

คิดถึงคุณพอลล่า เลยค่ะ เธอชอบจองแบบน่ารัก ๆ ....

ลองอ่าน ๆ แล้วเลือก ๆ หยิบ ๆ ไปใช้บางข้อก็ได้ค่ะ

สบายดีนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

(^___^) 

กบ อย่างนี้แม่นสิ แซบหลายเด้อค่าพี่หญิงปิง

ว่าแต่พี่หญิง เคยลองชิม กบทอดบ่ได้ ... อร่อยเหาะ

อย่างกบพี่หญิงนี่ตั้ง ๒๑ ตัว เยอะเกิน ต้องทำ กบป่นค่ะ

ไม่งั้นจะเอียนซะก่อนหมดจาน กบนี้ของดี หาทานยาก

ต้องลำบาก ลำบน ดั้นด้นหา ได้มาแล้ว จะค่อยๆชิมนะคะ

ทีละตัว ทีละขา ทีละน่อง ผ่องใส ขอบคุณกบซาวเอ็ดตัวเจ้า

อ่านแล้วได้ "คิด"ทำตาม

เข้ากับชีวิตพี่ตอนนี้ เชียว !!!

มาขำๆ กับวิธีกิน กบของน้องปู

เอ้อ แถวนี้กบเข้ามาทีละฝูง แถมได้ยินแต่เสียง

เลยงง ว่าจะตีกบตัวไหนก่อน

ขอตัวไปเอาถ่านไฟฉายตรากบก่อนนะคะ

คงอีกนานกว่าจะได้กินกบ ^-^

แอบมาอ่านด้วยคนครับ

น่าจะจริงครับอิทธิบาทสี่ ย่อๆ ก็ง่ายดี แล้วก็สำเร็จเช่นกันครับ

สงสารกบด้วยครับ เดี๋ยวจะสูญพันธุ์ก่อน(กบธรรมชาติ)

แต่กบเลี้ยงยังอีกเยอะครับ

ก็ตามสะดวกแล้วกันนะ

:-)

สวัสดีครับคุณคนไม่มีรากที่แสนคิดถึง อิอิ

แสนใจดี ย่อมาไว้ให้อ่านกันที่นี่เลย 55 ดีมากเลยครับ มองตัวเองอยู่ว่าเป็นกบซะเองรึเปล่า ฮ่าๆ ต้องมีอีกหลายรายการที่อยากปรับปรุงตัวโดยด่วนครับ :)

ว่าแต่ว่า คุณคนไม่มีรากชื่อสั้นๆว่าพี่หญิงปิงเหรอครับ อิอิ ต้องขออภัยถ้าละลาบละล้วง เพราะพอผมจะทวนชื่อทีนี้ย๊าว ยาว ขอเรียกเหมือนพี่ปูได้มั้ยครับ 555 

สวัสดีค่ะคุณpoo

โอ้โห...ยิ้มเลย  มาพร้อมกับเมนูอาหารกบ...ฟังชื่อก็น่าอร่อย ๆ

กบร้องไห้เลยค่ะ

ค่อย ๆ ละเลียดทานทีละตัวแล้วกันค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่ภูสุภา

เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสปั่นบันทึกใหม่ เลยค้นของเก่า ๆ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

น้องเองก็กินกบไปได้หลายตัวแล้วค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณnaree suwan

55555....คนไทยชอบกบนะคะ แต่ฝรั่งหาว่ากบเป็นสัตว์น่าเกลียด...ไปซะได้

ถ่านไฟฉายตรากบ ... เคยได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ เลยค่ะ

(^___^) 

สวัสดีค่ะอ.ประถม

กบเป็นเมนูโปรดของหลายท่านนะคะ

ว่ากันว่าเนื้ออร่อยกว่าเนื้อไก่เสียอีก...

ขอบคุณค่ะ

(^__^)

สวัสดีค่ะคุณadayday

ดีใจ ๆ ที่ได้ทักทายกันค่ะ

เรื่อง กบ ๆ นี่ ต้องจัดการกันตามสะดวก...555555.....

เนื่องจากถูกมอบหมายจากเพื่อน ๆ และหลาน ๆ ทั้งหลายว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มไหนแล้วดี มีประโยชน์ ให้ย่อสรุปไว้ให้อ่านด้วย

แล้วตอนนี้ก็มีเวลาน้อย ไม่ค่อยได้เขียนบันทึก เลย...ค้นกรุสมบัติเก่ามาให้กัลยาณมิตรได้อ่านน่ะค่ะ

เรื่องชื่อ... ชื่อเล่นมีหลายชื่อค่ะ ... ปิง ก็เป็นชื่อหนึ่งค่ะ

ปล.ปิงนี่ เป็นชื่อของ กบตัวหนึ่งด้วยล่ะค่ะ ....เรื่อง "ปิง กบน้อยในสระมหัศจรรย์" ค่ะ

คุณเดย์ สบายดีนะคะ

ระลึกถึงค่ะ

(^___^) 

สวัสดีค่ะ

 • แวะมารับสิ่งดีมีคุณค่าก่อนไปโรงเรียนค่ะ
 • จะกลับไปอ่านรายละเอียดที่โรงเรียนอีกครั้งนะคะ
 • และจะไปหาหนังสือดี ๆ เช่นนี้มาอ่านค่ะ
 • ขอขอบคุณมากค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับสำหรับสาระดี แง่คิดงามที่นำมาฝาก

จะเก็บไปคิดครับ

สวัสดีครับ

คุ้นๆ ว่าเคยผ่านตา

แต่คงอ่านไม่จบ

เพราะไม่ได้ซื้อ

แนะนำไว้อย่างนี้

จะขอยืมไปบอกต่ออีกล่ะ

 • กบตัวนั้นนะ..กินแล้ว...
 • แต่กำลังกระโดดตามมาเป็นฝูง....เว้ออออ

สวัสดี ครับ คุณคนไม่มีราก

สมัยที่ผมเลี้ยงกบ ...ผมไม่เคยกินกบเลย

แต่บันทึกที่แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้อ่าน ...คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

กบแต่ละตัวที่ถูกคัดสรรมาเนี่ย ...ขึ้นโต๊ะอาหารสมอง เก็บไว้เป็นขุมปัญยาได้อย่างดีเลย ครับ

มาด้วยความระลึกถึง ครับ

 

 • สวัสดีค่ะ
 • ชีวิตการทำงานบางครั้งยังขาดความยั้งคิด.... จนบางครั้งขาดความสมดุลไปบ้าง...จะพยายามเพิ่มความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
 • ขอบคุณแง่คิด มุมมองดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ

คิดถึงจัง  อยากมาคุยด้วยทุกวัน  ก็ทำไม่ได้....ติดนิสัยขี้บ่น....อีกแล้ว...ฮา

คนไม่มีราก ยังมีกบให้จัดการอีกหรือ?... ครูใจดี ว่าไม่น่าเหลือกบซักตัวให้จัดการหรอก....ฮิ ฮิ

 

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงาน โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ...

จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เร่งรีบจนขาดความสมดุลในชีวิตค่ะ

 

ไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งกะเขาเลยอ่ะ   เฮ่อ.. มีแต่ถาโถมจนทำไม่ค่อยทัน  มาช่วยกันหน่อยนะจ๊ะ... บางครั้งก็เสียสมดุลไปเหมือนกัน.... ทำงัยได้ เป็นลูกน้อง เป็นน้องเล็กเน๊าะ... เขาเลยใช้ๆๆๆๆๆ อยู่นั่นแหละ  ฮา...

 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  เป็นบันไดสู่ความสำเร็จของงานทุกอย่าง...เม่น ๆ  เห็นด้วย มากๆค่ะ

ครูใจดี ยึดอีกหลักอีกอย่างนึก ที่ขอแบ่งปันนะคะ คือ

"มุ่งมั่น  ขัยน และพากเพียร ไตรลักษณ์แห่งความสำเร็จ"  ถ้าถ้าตัวเองไม่มี 3 ข้อนี้ อาจไม่มีครูใจดีในวันนี้ก็ได้  

พาลูกศิษย์ชาวค่ายฯ มาเยี่ยมและขอบคุณที่ไปให้กำลังใจพวกเราค่ะ  อ้อ ตอนลงสนามแข่งจริง  อย่าลืมไปเชียร์พวกเราด้วยนะจ๊ะ

คิดถึง และรักมากมาย

ปิงน้องรัก

พี่มาอ่านวิธีจัดการกับกบ....

ยำกบอร่อยมาก ๆ นะน้องเอ้ย

สบายดีหรือเปล่า ลงพื้นที่หรือยัง

คิดถึงนะ

ขอบคุณ "คนไม่มีราก "ที่นำสิ่งที่ดี ๆ มาให้อ่านครับ

 • สวัสดีค่ะน้องโก๊ะคนไม่มีรากอารมณ์สุนทรีย์
 • คงต้องหามาอ่านบ้างแล้ว EAT  THAT  FROG
 • ทำให้คิดถึงกบภูเขาแม๋อ่องสอนนะคะ จำได้ไหมเอ่ย?
 • .........ขอบคุณที่แนะนำหนังสือดีดีค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

เป็นหนังสือเล่มไม่หนานัก น่าอ่าน อ่านสนุกพอควรเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะอ.บินหลาดง

ยินดีค่ะหากสิ่งที่นำมาบันทึกไว้เป็นประโยชน์บ้าง

อาจารย์สบายดีนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะอ.ธ.วั ช ชั ย

เล่มนี้คนไม่มีรากยืมจากห้องสมุดมาอ่านค่ะ เพราะหาซื้อไม่ได้แล้ว

อ่านไม่ยาก แม้ค่อนข้างจะมีกลิ่นไอของตะวันตกมากหน่อยค่ะ

ยินดีค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณเกษตร(อยู่)จังหวัด

กบ...นี่แพร่พันธุ์เร็วมาก ๆ ... ว่าไหมคะ

เหมือนงานที่เยอะแยะ ๆ จริง ๆ ค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

เห็นภาพแล้วยิ้ม ๆ เลยค่ะ....กบมากมายจริง ๆ

กบแต่ละตัว ก็คงอุปมาคล้ายเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราต้องเผชิญและจัดการเสมอ ๆ ....

ส่งกำลังใจให้จัดการกับกบได้อย่างราบรื่นนะคะ

ระลึกถึงเช่นกันค่ะ

(^___^) 

สวัสดีค่ะคุณบุษรา

เรื่องราวในชีวิตล้วนแต่ให้บทเรียนกับเราเสมอ ๆ นะคะ

รักษาสุขภาพและทำงานอย่างมีความสุขค่ะ

คิดถึงค่ะ

(^___^)

ตามมากิบกบค่ะ...แต่กินไม่หมด...มันเยอะมาก..เอ้า..กิน...กิน...กิน

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

อ่านคอมเม้นท์แล้วอมยิ้มแก้มตุ่ยเลยค่ะ....

คนไม่มีราก ยังมีกบให้จัดการอีกหรือ?... ครูใจดี ว่าไม่น่าเหลือกบซักตัวให้จัดการหรอก....ฮิ ฮิ

5555...ขอบอกความลับสุดยอดค่ะว่า คนไม่มีรากเป็นคนชอบหา "กบ" มาใส่ชีวิตค่ะ เลยวุ่น ๆ ไม่ค่อยได้ว่าง...ฮา ๆ ๆ ๆ แต่ระยะนี้คงเลือก "กบ" ที่จำเป็นก่อนค่ะ ไม่เช่นนั้นก็คงทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่ลามาศึกษาต่อไม่ครบถ้วน

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดี ๆ ค่ะ... 

ครูใจดี ยึดอีกหลักอีกอย่างนึก ที่ขอแบ่งปันนะคะ คือ "มุ่งมั่น  ขัยน และพากเพียร ไตรลักษณ์แห่งความสำเร็จ"  ถ้าถ้าตัวเองไม่มี 3 ข้อนี้ อาจไม่มีครูใจดีในวันนี้ก็ได้  

ขอบคุณมากมายค่ะ

ระลึกถึงเช่นกันค่ะ

(^___^)

พี่กฤษณ์คะ

ปิงเคยได้ยินว่ายำกบอร่อยสุดยอด แต่ย้งไม่กล้าลองกินค่ะ

เรื่องลงพื้นที่ ไปทำการสำรวจสนาม 3 ครั้งแล้วค่ะ

พบกันวันศุกร์นี้นะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

จำกบภูเขา ราคาแพง หาทานยากนั้นได้ดีค่ะ

แต่น้องติดใจและชอบทานขนมจีนน้ำยาสารพัดผักตอนกลางวันมากกว่าค่ะ

คิดถึงพี่ค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณปริมปราง

เอ้า...ร่วมด้วยช่วยกันกินและจัดการกับ กบ ให้หมดไปค่ะ

ขอบคุณที่มาทักทายค่ะ

(^___^)

ผลัดวันประกันพรุ่งมาหลายเพลาว่าจะเขียนเมลถึงน้อง

วันนี้ได้โอกาสที่จะทำตามที่ตั้งหวัง 

บางอย่างถึงจะช้าในการแสดงออก แต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิม

คือ "คิดถึงเสมอ"

(อิอิอิ)

เคยอ่านเมื่อนานแล้ว

แต่วันนี้ขอมาทบทวนอีกครั้งนะครับ

เห็นด้วยกับพี่ชายนะครับ

ถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาดีดี

ก็จะพบหลักธรรมสำหรับปุถุชนธรรมดา และ หลักธรรมชั้นละเอียด

ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำไปปฏิบัตินะครับ

หลักในการบริหารต่างๆนาๆ จริยธรรม คุณธรรม ก็มีมากมาย ในพุทธศาสนา

ขอบพระคุณครับ

มาคุยก่อนคุมสอบภาคบ่าย....

อากาศร้อนจัง...

เลยมาหาความเย็นที่นี่ค่ะ

คิดถึงทุกวัน

 

 ขอบคุณข้อคิดดีๆจากหนังสือนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูแป๋ม

ยินดีค่ะ

กินกบให้สนุกและมีความสุขนะคะ

(^___^)

พี่สาวน้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮที่รัก

มาช้ามาเร็ว ไม่สำคัญค่ะ....

น้องเองก็คิดถึงพี่อย่างมีความสุขเสมอ ๆ เช่นกัน

เราสื่อกันด้วยความรัก ความเข้าใจเสมอ ๆ

คิดถึงพี่ค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณPhornphon

ดีใจที่ได้ทักทายกันค่ะ

พุทธศาสนาของเรานั้น มีคุณค่ามากมาย แต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจ...นัก

ขอบคุณที่มาช่วยเติมเต็มค่ะ

(^___^)

สวัสดีวันสุดสัปดาห์ค่ะคุณครูใจดี

อากาศร้อนจริง ๆ ด้วยค่ะ... ไม่น่าเชื่อนี่ยังไม่เข้าเดือนมีนาคมเลย

ไม่อยากคิดถึง ว่า เดือนเมษายน จะร้อนขนาดไหน....

ไม่เป็นไรค่ะ อากาศร้อน แต่อย่าร้อนใจก็แล้วกันนะคะ

ยิ้ม ๆ ๆ ส่งความระลึกถึงไปพร้อมความสดชื่น เย็นใจค่ะ

(^___^)

แปลกน่ะค่ะ แสดงว่ากอทำผิด

กอจะทำงานที่ง่าย ๆ ก่อน ยาก ๆ ไว้ทำตอนบ่ายถึงเย็น

ตอนเช้า ๆ ทำงานยาก ๆ ก่อนมันทำให้เซ็งมั้ย

อิอิ วันหลังจะหยิบงานยากมาทำก่อนบ้างดีกว่า

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบพระคุณพี่ที่มาทักทายค่ะ

กบที่นำมาฝากน่ารักจังค่ะ

(^___^)

น้องสุดสายป่าน

พี่คนไม่มีรากคิดว่า แต่ละคนจะมีความถนัดต่างกันน่ะนะ....

ข้อสำคัญ เราต้องหมั่นสังเกตและดูว่าเราทำงานชนิดไหนได้ตอนไหน แล้วทำตามนั้นน่าจะดีค่ะ

พี่เอง ชอบอ่านหนังสือ ทำงานที่ต้องใช้สมาธิตอนช่วงเช้า ช่วงบ่ายก็ทำงานเบา ๆ ที่ไม่ต้องใช้สมาธิมาก ๆ น่ะค่ะ

(^___^) 

สวัสดีค่ะ

มาเรียนรู้วิธีกินกบ

^_^

ขอบคุณนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • น้องซิลเวียจัดการกบตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอาจารย์
 • ช่วงบ่ายต้องทำตัวให้ว่างจะได้ดูการถ่ายทอดสดคดียึดทรัพย์ค่ะ
 • ขอให้อาจารย์มีความสุขในวันหยุดนี้ค่ะ

สวัสดียามค่ำค่ะ

วันนี้สอบวันสุดท้าย.... เบิกข้อสอบไปตรวจบ้าน   ฮิ ฮิ  ยังไม่ตรวจวันนี้  เหนื่อยแล้ว...

มาสวัสดีก่อนกลับบ้านค่ะ  ครูใจดีพึ่งบันทึกเรื่องการแข่งหุ่นยนต์เสร็จตะกี้เองค่ะ..

จะกลับบ้านแล้ว  หิวข้า  จัง   ขอข้าวคนไม่มีรากกินก่อนกลับบ้านได้เปล่า...??

คิดถึงจัง  วันมาฆะบูชาไปทำบุญ เวียนเทียนที่ไหนคะ

 

สวัสดีครับนกแห่งอรุณรุ่ง

เอ หรือ จะเปลี่ยนเป็น ปิงกบน้อยดีกว่า

แวะมาอ่าน 21 วิธีจัดการกับ กบ ครับ

ต้องลองใช้ดู ตั้งแต่ข้อ 1 ก่อน เพราะโต๊ะรกมากกกกกกก

ส่งกำลังใจ ทำงานให้สนุกนะครับ

ด้วยความคิดถึง

งานที่สำคัญที่สุดและการจัดลำดับความสำคัญ

นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของผม ทั้งโดยผมและโดยทีมงานครับ  ระยะหลัง เวลาตามงานกับทีมงาน ผมก็มักเปรยเสมอว่า การลำดับความสำคัญนั้น เป็นเรื่องใหญ่มาก  เพราะเราต้องรู้ว่าเรื่องใด สิ่งใด ต้องได้รับการนำเสนอ หรือสะสางในห้วงลำดับใด

ขออนุญาตจัดเก็บบันทึกนี้ไปขยายผลในการสอนงาน สร้างทีม นะครับ

สวัสดีค่ะคุณณัฐรดา

ยินดีค่ะ

สบายดีนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะน้องซิลเวีย

ดีจังค่ะ จัดการกบให้เรียบร้อย ได้นั่งชมนั่งฟัง คำพิพากษาประวัตศาสตร์...

คงได้ทราบคำพิพากษาแล้ว กบโดนจัดการไม่ออกมากระโดดให้ระคายใจ

ขอบคุณค่ะ

(^__^)

ขอบคุณพี่ใหญ่ ค่ะ

ตามไปอ่านแล้ว

อนุโมทนาค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

ทำงานเสียจนไม่มีเวลาทานข้าว...เอ้อนะ...

รักษาสุขภาพมาก ๆ ค่ะ

(^___^)

พี่คนตัดไม้คะ

ดีใจที่พี่มาอ่านบันทึกนี้ค่ะ....

เคยเห็นโต๊ะพี่เหมือนกัน ก็ดูไม่รกเท่าไหร่นะคะ

สู้ ๆ ค่ะ

กำลังสนุกและเร่ง ๆ ๆ ค่ะ

ฝากความคิดถึงพี่เกดด้วยค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะอ.แผ่นดิน

การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ นับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันยิ่งยวดค่ะ

เคยอ่านพบจากไหนจำไม่ได้ เขาว่า ...

"สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือ การขยันขันแข็ง มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ..."

ยินดีค่ะที่อาจารย์จะนำไปเผยแพร่ แต่อย่างไรก็ตามคนไม่มีรากคิดว่า คงต้องปรับให้เข้ากับบริบทบ้าน ๆ ไทย ๆ ของเราด้วยในบางข้อนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะ

    21 ข้อ   ที่ควรปฏิบัติทุกข้อเลยค่ะ ขอบคุณ มากนะคะ มีการบ้านเหมือนกันแต่มัวอยู่แต่หน้าคอมฯ  ยังไม่ได้ทำเลย ต้องลืมบางต้นแน่ๆ เภสัชวัตถุ พืชสมุนไพรค่ะ  ต้องไม่พลัดวันประกันพรุ่งนะคะ

                        

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

 สบายดีมั้ยค่ะ..เอากล้วยบัวมาฝากด้วยค่ะ..เคยเห็นมั้ยเอ่ย..

สวัสดีค่ะ

       อือ  ได้สาระมากมายเลยค่ะ

       ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ

       คงต้องหาเวลา "จัดการกบ"  ของตัวเองบ้างแล้วหละ

       พักผ่อน ดูแลตัวเองบ้างนะคะ

      

สวัสดีค่ะคุณกานดา น้ำมันมะพร้าว

ดีใจที่มาทักทายกันค่ะ

ขอบคุณนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณNew.ครูบันเทิง

เมื่อวานได้ไปร่วมทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ 5 ปีที่คุณแม่จากไปที่วัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐมค่ะ

อนุโมทนาร่วมกันนะคะ

ชอบกล้วยบัวมากค่ะ สวยงามมาก

ขอบคุณนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณครูอิงจันทร์

ไม่ได้ทักทายกันนานมากเลยค่ะ

จัดการกบกันจนเกือบไม่เหลือเวลาจะมาทักทายเพื่อน ๆ เลยค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

(^___^)

ขอบคุณค่ะ ที่ค้นคว้ามาให้อ่าน

จริง ๆ ด้วยนะคะ คุณคนไม่มีราก

อย่างตัวพี่นะ...เช้ามาทำงาน นั่งมองงานแล้วยังนึกว่า ทำอะไรก่อนดี?

ทั้งที่เรียงลำดับแล้วว่า งานอะไรต้องเสร็จก่อนหลัง

บางครั้งอาจสมาธิไม่ดี ใจร้อน อยากให้งานก้อนใหญ่เสร็จไวๆ แต่กลับช้า

สวัสดีค่ะพี่nana งาน พสว.ศอ.8

ฝรั่งนี่เขาเก่งในเรื่องของระบบคิดนะคะ เพราะเรื่องแต่ละเรื่องเขาสามารถที่จะแจกแจง รายละเอียดเสียยิบย่อยและเป็นลำดับ ในขณะที่คนทางตะวันออกอย่างเรา ๆ มองทุกอย่างเป็นองค์รวมและทำตาม "กาลเทศะ" บางทีก็คล้ายกับการคิด ทำอย่างไม่ค่อยมหลักการอะไร เพราะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้...

ขอบคุณที่มาทักทายและขอให้มีความสุขกับการงานนะคะ

(^___^)

สวัสดีอีกทีครับ

ผมผ่านตามของ Brian Tracy มาบ้าง

เรื่องนี้เท่าที่ดูปีที่ตีพิมพ์ ก็ไม่ใหม่แล้ว

เอาล่ะ วันนี้ขอพัก แล้วจะจัดการกับ กบตัวโต ที่โตขึ้นทุกวัน

อ้าว...ผมเอกนะครับ

ลืมแสดงตัวตน

ได้จัดการ..กบ..เท่าไหร่ก็ยังมีอยู่ค่ะ..ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ดีที่สุดนำมาใช้สอนนักเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะเอก

กบตัวโตขึ้นทุกวัน...คงเพราะให้อาหารดีเกินไปหรือเปล่า

สู้ ๆ นะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการจัดการกับ กบ ค่ะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะคุณrinda

สำหรับคุณครู กบคงมีเพิ่มขึ้นทุกวันดังว่าค่ะ

ส่งกำลังใจให้ค่ะ

งานนี้ช่วยสร้างอนาคตของชาตินะคะ

(^__^)

แวะมาขอกบ 21 ตัว

เอาไปให้ลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยจะส่งงานตรงเวลานะคร้บ

:)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี