สีเหลืองร่วมพัฒนา

 เสื้อเหลือง ความคิดเหลือง ใจเหลือง ประพฤติ ปฎิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท มุ่งมั่น ตั้งมั่น ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ชาวมอดินแดงรวมพลัง

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ทีมงานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัด "ลปรร"ที่ห้องประชุมหนองแวง อาคารเรียนรวม ตั้งแต่ ๑๓.๓๐ ถึง๑๔.๓๐ น.

อังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ทีมงาน KKU_KM จัด "ลปรร" ทีมงาน "การเงินและพัสดุ ขับเคลื่อนเพื่อ พัฒนา โดยใช้กระบวนการ KM" ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. และ มีการเตรียมการของทีมงานเพื่อไปร่วมประชุม UKM ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ ก.ค ๒๕๔๙ ที่จังหวัดนครปฐม งานนี้ "คุณเอื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดี ทุ่มสุดตัวครับ"

JJ