ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปลอมตัวของนักวิจัยเพื่อเข้าไปในประเทศอัฟริกาใต้ ในยุคที่ยังแบ่งแยกสีผิวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าแม้จะผิดจากความจริง (ปลอมตัว) แต่กระทำไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าผู้ทำวิจัย คือปรารถนาที่จะวิจัยสภาพการกดขี่ทารุณในประเทศนั้น เพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ เพิ่มอำนาจให้แก่ผู้ไร้อำนาจ...

ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่
Ethical Thinking in Modern Researches
อรศรี งามวิทยาพงศ์

หัวข้อหลักสำหรับบทความชิ้นนี้ประกอบด้วย

บทนำ
๑. ฐานคิดทางจริยธรรม
๒.จริยธรรมในทัศนะใหม่
๓. เกณฑ์วินิจฉัยจริยธรรมกับการวิจัย
๔. ความสัมพันธ์เชิงพัฒนาของจริยธรรมและการวิจัย

รายละเอียดที่ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนhttp://www.midnightuniv.org/midnightweb/newpage3.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

ประพันธ์ พลแพงขวา
IP: xxx.26.174.49
เขียนเมื่อ 

เรียน Webe Master ที่เคารพ

ผมกำลังทำวิจัย ดุษฏีบัณฑิต สนใจจะนำ Delphi Technicuqe มาใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบจริยธรรมครู จึงขอตัวอย่างการสร้างข้อคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ท่าน

ขอขอบคุณ

[email protected] Tel. 0818730369