เชิญร่วมเรียนรู้ที่ "สวนเจียมตน" กับ นร.เพลินพัฒนา

ISSARA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในหน่วยวิชา "มนุษย์กับโลก" สาระวิชานี้มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาตัวอย่างเกษตรกรที่มีการจัดการเกษตรผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้กระบวนการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันของธรรมชาติ

ผมได้รับแฟ็กซ์เชิญให้ไปร่วมเรียนรู้ ดูกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพลินพัฒนา โดยจะเรียนรู้กับชุมชน ในวันที่ 12 ก.ย. นี้ ที่ "สวนเจียมตน" ของลุงชวน ซึ่งชาวบ้านในเขตตลิ่งชันที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่หวนกลับมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยศึกษาทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านของตนเองในแถบชานเมือง เขตตลิ่งชัน กทม.

...การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับชุมชน เป็นการเรียนรู้ในหน่วยวิชา "มนุษย์กับโลก" สาระวิชานี้มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาตัวอย่างเกษตรกรที่มีการจัดการเกษตรผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้กระบวนการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันของธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ครั้งนี้

1. เพื่อศึกษาตัวอย่างของเกษตรกรทีมีการจัดการเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี

2.เพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือตนเองของผู้เรียน

...กำหนดการ "พาเพลินเดินชมสวน"

07.30 น. ออกจากโรงเรียน

08.00 น. ถึงที่หมาย "สวนเจียมตน"

08.00 น. ทักทายและฟังเรื่องเล่าจาก "ลุงชวน" แห่ง "สวนเจียมตน"

08.15 น. กิจกรรมที่ 1 "ชวนเพลินเดินชมสวน"

(เด็กๆสำรวจระบบนิเวศฯ และสังเกตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต พร้อมบันทึกในใบงาน)

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. กิจกรรมที่ 2 "ชวนเพลินเชิญสาน"

(เด็กๆ นำวัสดุธรรมชาติมาสานเป็นของเล่น)

11.30 น. กิจกรรมที่ 3 "ชวนเพลิน Learn English"

(เด็กๆ วาดรูปสัตว์และต้นไม้ พร้อมบรรยายลักษณะของต้นไม้ และความสามารถของสัตว์)

12.00 น. เมื่ออิ่มท้อง สมองก็พร้อมจะเรียนรู้

12.45 น. กิจกรรมที่ 4 "ชวนเพลินเชิญวางแผน"

(เด็กๆวางแผนปลูกต้นไม้ในใบงาน)

13.30 น. กิจกรรมที่ 5 "ชวนเพลินเชิญแต่งกลอน"

(เด็กๆหามุมสบาย แต่งกลอนกลบท ในหัวข้อ "ดุริยางค์ชมสวน")

14.15 น. รับประทานอาหารว่าง

14.30 น.กิจกรรมที่ 6 "ชวนเพลินเชิญบันเทิง"

(เด็กๆทำเครื่องดนตรีจากธรรมชาติ แล้วคิดจังหวะประกอบกลบท แล้วนำเสนอ)

15.30 น. สรุปการชมสวนครั้งนี้

16.00 น. ขอบคุณ "ลุงชวน" พร้อมมอบของที่ระลึก

16.15 น. เดินทางกลับโรงเรียน

***หากใครต้องการร่วมเรียนรู้ที่มีสุนทรียครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ PR สคส.

โทร .02-6196188 (รับเพียง 2 คนเท่านนั้น) โทรก่อนมีสิทธิก่อนนะครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Inspirerความเห็น (1)

แขก
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ใครไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจจะเก็บภาพ และรายละเอียดมาฝากนะครับ