ตารางอิสรภาพของ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หม่อนไหม)"  สามารถดูได้จาก เว็บลิงค์  "ตารางอิสรภาพ"  ซึ่งแสดงรายละเอียดในรูปไฟล์ .xls