ปูปู ......โน้ท

ปูราชินี

ปูราชินีนั้นจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักของชาวบ้านท้องถิ่นในชื่อว่าปูสามสีมานานแล้ว แต่ในทางวิทยาศาตร์นั้นค้นพบ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 โดยนายสุรพล ดวงแข ซึ่งหลังจากได้จำแนกชนิดแล้วว่าเป็นปูพันธุ์ใหม่ ของโลกซึ่งมีความสวยงามมาก ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ เป็นนามปูป่าน้ำจืดชนิดนี้ว่า ปูราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในปี 2535 โดยแต่เดิมนั้นผมคาดว่า ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ นัยเนตร ผู้บรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานของปูชนิดนี้ได้ใช้ชื่อว่า Demanietta sirikit Naiyanetr, 1992 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนสกุล (genus) มาเป็น Thaiphusa ปูตัวนี้จึงได้ใช้ชื่อใหม่ว่า Thaiphusa sirikit (Naiyanetr,1992) ซึ่งวงเล็บที่ชื่อผู้บรรยายและปีที่บรรยายนั้นหมายความว่าได้มีการเปลี่ยนสกุลของปูตัวนี้จากการบรรยายครั้งแรก ซึ่งในหลายๆแห่ง เช่นในเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ที่ผมใช้มาอ้างอิงในบทความนี้ยังใช้สกุลเดิม (Demanietta) อยู่

ปูเจ้าฟ้า  Phricotelphus  sirindhorn

กลุ่มนิสิตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบปูเจ้าฟ้าครั้งแรกจำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2529 บริเวณลำธารน้ำตกหงาว สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300 ฟุต ในเขตวนอุทยานน้ำตกหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และได้นำมาศึกษาด้านอนุกรมวิธานที่ภาควิชาชีววิทยา พบว่าเป็นปูน้ำตกชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทย อยู่ในสกุล(genus) Phricotelphusa   วงศ์ (family) Gecarcinucidae   อันดับ (order) Decapoda   ชั้น (class) Crustacea  ไฟลัม (phylum) Arthropoda

   ชื่อไทย ปูก้ามดาบ, ผู้แทน

ชื่อสามัญ FIDDLER CRAB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Uca vocans

 

 ชื่อไทย ปูแสม

ชื่อสามัญ MEDER'S MANGROVE CRAB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesarma mederi

 

 

 ชื่อไทย ปูม้า

ชื่อสามัญ BLUE SWIMMING CRAB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Portunus pelagicus

 

 

 ชื่อไทย ปูทะเล

ชื่อสามัญ SERRATED MUD CRAB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scylla serrata

 

 

 ชื่อไทย ปูก้ามดาบ, ผู้แทน

ชื่อสามัญ FIDDLER CRAB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Uca vocans

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูก

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3368, เขียน: 02 Sep 2005 @ 12:16 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 08:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)