แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด้านสารสนเทศกันนะครับ ใครมีแนวทางอย่างไรบอกกันบ้าง

เพื่อให้องค์กรของเรามีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ขอให้คิดดังๆ ให้คนอื่นๆได้ยิน แม้ไม่มีงบประมาณก็ขอให้มีแนวคิด มีแผนที่จะปฏิบัติ แม้จะยังทำไม่ได้ขณะนี้ แต่ก็ต้องทำต่อในอนาคต