เครื่องมือพัฒนาคน ด้วยสัจจะออมทรัพย์

  Contact

เครื่องมือพัฒนาคน   ด้วยสัจจะออมทรัพย์


          เมื่อวันที่ 28 ส.ค.48   ผมได้รับแจกเอกสารจาก มสช. มาชุดหนึ่ง   หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องสัจจะวันละบาท   น่าสนใจมาก   จึงนำมาเผยแพร่ครับ   ผมจะไปเยี่ยมชมเรื่องนี้วันที่ 16 ก.ย.48   คงจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าต่อ


                             แนวคิดใช้สัจจะวันละ 1 บาท


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          1 ก.ย.48

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 3321, Created: , Updated, 2012-06-05 21:03:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)