เครื่องมือพัฒนาคน ด้วยสัจจะออมทรัพย์

เครื่องมือพัฒนาคน   ด้วยสัจจะออมทรัพย์


          เมื่อวันที่ 28 ส.ค.48   ผมได้รับแจกเอกสารจาก มสช. มาชุดหนึ่ง   หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องสัจจะวันละบาท   น่าสนใจมาก   จึงนำมาเผยแพร่ครับ   ผมจะไปเยี่ยมชมเรื่องนี้วันที่ 16 ก.ย.48   คงจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าต่อ


                             แนวคิดใช้สัจจะวันละ 1 บาท


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          1 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)