AAR ก่อนการประชุม

  ติดต่อ

  กรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ทบทวนการทำงาน  

  การประชุมเตรียมการเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเสวนาร่วมกันมาเป็นเวลา เจ็ดเดือน ทั้งทาง F 2  F และ M 2 M แต่ยังไม่ได้ B 2 B นั่งปรึกษาหารือ ร่วมกับแม่ข่าย คือ ครูใหญ่ ของเรา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

 

 การทำ After Action Review ของการดำเนินการจัดความรู้ เครือข่าย มหาวิทยาลัย นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สมควรกระทำหลังจากการดำเนินการผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควร แนวทางการทำนั้น Guru ของเรา คือ อาจารย์ หมอ วิจารณ์ ได้เคยให้ข้อคิดไว้ดังนี้ครับ

      AAR มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง
  1.      พูดออกมาจากใจ
  2.      ฟังอย่างลึกซึ้ง   ฟังให้ “รับสารจากใจ” ได้   คือฟังด้วยใจจดจ่อ
  3.      ซักถามด้วยความชื่นชม

 ผู้บันทึกมีความเห็นว่า การทำ AAR ที่ดี ทุกคนในทีมต้องมีความไว้วางใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ และ พูดออกมาใจจริง แต่บางครั้ง เราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร เราอาจได้ AAR ปลอมออกมาก็ได้ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3352, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ JJ เล่นตั้งชื่อหักมุมให้คนอ่านมึนเล่น คือ After Actio n Review ก่อนการประชุม  ทำไมทบทวนหลังทำกิจกรรมกลายเป็นการทำก่อนการประชุม

แต่ทำให้เห็นความเชื่อมต่อของการใช้ประโยชน์ ว่า AAR ต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการทำงานรอบต่อไปให้ดีขึ้น

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ JJ เล่นตั้งชื่อหักมุมให้คนอ่านมึนเล่น คือ After Actio n Review ก่อนการประชุม  ทำไมทบทวนหลังทำกิจกรรมกลายเป็นการทำก่อนการประชุม

แต่ทำให้เห็นความเชื่อมต่อของการใช้ประโยชน์ ว่า AAR ต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการทำงานรอบต่อไปให้ดีขึ้น

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.อนุวัฒน์

 ขอบพระคุณท่านที่แสดงความคิดเห็นครับ จริงๆแล้วเป็นการทำ AAR คือ ทีม บริหารเครือข่าย ทบทวนการทำงานที่ร่วมกันทำกิจกรรมกันมาเจ็ดเดือนครับ และ เป็น AAR ทบทวนเพื่อพิจารณาบทบาทของ การดำเนินงาน ซึ่งในวันนั้นมีประเด็นที่สำคัญ คือ การประเมินกิจกรรมของเครือข่าย และ ทบทวนแผนครั้งสุดท้าย ก่อนเสวนาครั้งที่ ๓ ครับ

JJ