ข่าวด่วน

     ตามที่สมาคมหมออนามัยสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (รายบุคคล) เพื่อประกอบการยื่น ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพของหมออนามัย, วางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนระดับตำบล - อำเภอ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิชาชีพ ความก้าวหน้า ฯลฯ  ผู้บริหารจะได้รู้ว่า … หมออนามัยจบ ป.ตรี ป.โท กันสักกี่มากน้อย ( จริงรึ...ที่เขาว่า หัวหน้า สอ. จบ ป.ตรี น้อยมาก) ,
     มีจำนวนคนที่อยู่ สอ.จริงๆ เท่าไหร่ และอื่นๆ อีกมากมายที่เรารอคำตอบ
     ขอความร่วมมือหมออนามัยทั่วประเทศ ช่วยกันกรอกแบบสอบถาม ตามที่ส่งผ่านผู้ประสานงานเครือข่ายหมออนามัยระดับจังหวัดไปแล้ว ตั้งแต่ 20-21 มิถุนายน
หรือดาวน์โหลดจากหน้าเว็บนี้ก็ได้ 

 http://gotoknow.org/file/chinekhob/basic.zip

ท่านไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยล่ะครับ
ขอบคุณเพื่อนๆ หมออนามัยทุกคนนะครับ