วงเรียนรู้นโยบายด้านสวัสดิการ การเงิน การแก้ปัญหาความยากจนและชุมชนเข้มแข็ง

  ติดต่อ

  ได้คนทำงานหลักในวงเรียนรู้กลุ่มงานด้านนโยบาย  

พี่สุวัฒนา ศรีภิรมย์จากสนง.เศรษฐกิจการคลัง ก.การคลังเสนอแนวคิดในการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคมและแรงงานนอกระบบโดยพิจารณาจากผู้มีงานทำ 34.7 ล้านคน 1)นอกภาคเกษตรในระบบจ้างงานจำนวน 19.96 ล้านคนซึ่งมีสวัสดิการรองรับจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข.และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 2)ภาคเกษตรจำนวน 14.74 ล้านคน มี 2 ทางคือ   ขยายประกันสังคมตามกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งสนง.ประกันสังคมกำลังดำเนินการอยู่ และตั้งกองทุนการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ ซึ่งมีรูปธรรมการดำเนินงานโดยภาคชุมชนของกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาทที่สงขลาและกลุ่มสวัสดิการวันละบาทที่ลำปางเป็นหัวขบวน โดยรับเป็นแกนประสานจัดประชุมหารือในกลุ่มงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒน์ฯ ประกันสังคม เป็นต้น
ผมคิดว่า วงเรียนรู้กลุ่มงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน สวัสดิการ ความยากจนและชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนในพื้นที่และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานนโยบายเองด้วย แต่ต้องได้คนทำงานหลักทั้งในส่วนของคุณเอื้อและคุณกิจ ซึ่งพี่สุวัฒนาจะประสานนัดคุยกันเร็ว ๆนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 3342, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:57:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สศค.#นโยบาย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)