วงเรียนรู้นโยบายด้านสวัสดิการ การเงิน การแก้ปัญหาความยากจนและชุมชนเข้มแข็ง

ได้คนทำงานหลักในวงเรียนรู้กลุ่มงานด้านนโยบาย

พี่สุวัฒนา ศรีภิรมย์จากสนง.เศรษฐกิจการคลัง ก.การคลังเสนอแนวคิดในการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคมและแรงงานนอกระบบโดยพิจารณาจากผู้มีงานทำ 34.7 ล้านคน 1)นอกภาคเกษตรในระบบจ้างงานจำนวน 19.96 ล้านคนซึ่งมีสวัสดิการรองรับจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข.และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 2)ภาคเกษตรจำนวน 14.74 ล้านคน มี 2 ทางคือ   ขยายประกันสังคมตามกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งสนง.ประกันสังคมกำลังดำเนินการอยู่ และตั้งกองทุนการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ ซึ่งมีรูปธรรมการดำเนินงานโดยภาคชุมชนของกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาทที่สงขลาและกลุ่มสวัสดิการวันละบาทที่ลำปางเป็นหัวขบวน โดยรับเป็นแกนประสานจัดประชุมหารือในกลุ่มงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒน์ฯ ประกันสังคม เป็นต้น
ผมคิดว่า วงเรียนรู้กลุ่มงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน สวัสดิการ ความยากจนและชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนในพื้นที่และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานนโยบายเองด้วย แต่ต้องได้คนทำงานหลักทั้งในส่วนของคุณเอื้อและคุณกิจ ซึ่งพี่สุวัฒนาจะประสานนัดคุยกันเร็ว ๆนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#สศค.#นโยบาย

หมายเลขบันทึก

3342

เขียน

01 Sep 2005 @ 15:31
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:57
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก