ที่มาของสสพ

สสพ เป็น blogของคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพภาควิชาพยาธิวิทยาซึ่งเกิดขึ้น เพื่อเป็นเวทีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติให้สุขภาพของคนพยาธิดียิ่งๆขึ้น เนื่องจากภาควิชามีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโดยมีเป้าหมาย  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักและเสริมสร้างสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถภาพแต่ละคน  จึงจัดตั้งคณะทำงานซึ่งได้จากการรับสมัครอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อทำงานสร้างเสริมสุขภาพของภาควิชา ชื่อว่า "คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพภาควิชาพยาธิวิทยา”คณะนี้ละค่ะ

ชึ่งขณะนี้มีกิจกรรมเสริมสุขภาพต่างๆ มากมายหลายอย่างที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้ดังนี้

โครงการโยคะในออฟฟิศจิตแจ่มใส
สถานที่ ห้องโถงชั้น 4 ติดกับห้อง museum  เวลา 16.30-17.30 น ทุกวันศุกร์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

โครงการรำพลอง 

 

โครงการแอโรบิคแดนซ์และพลังลมปราณ

 

 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิฯ บริเวณลานว่าง หน้าห้องพัสดุ และรอบระเบียงทั้ง 4 ด้าน16.30น

สถานที่    ภายในหน่วยเคมีคลินิก

เวลา    14.30 – 15.00 น. ทุกวัน(จันทร์ –ศุกร์)

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างเสริมสุขภาพ พยาธิ (สสพ)ความเห็น (0)