คนชุมพรโชคดีได้รับ รางวัลที่ 1 จากใบกำกับภาษี

คนชุมพรโชคดีได้รับ รางวัลที่ 1 จากใบกำกับภาษี

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548  เวลาประมาณ  09.00 น. นายอานนท์  มนัสวานิช     ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีชาวจังหวัดชุมพร  ที่ส่งใบกำกับภาษีเข้าร่วมโครงการ        ใบกำกับภาษีมีรางวัล ”  ของกรมสรรพากร 

          โครงการจับรางวัล ใบกำกับภาษี   เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และให้ผู้ประกอบการ  จดทะเบียนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่เมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ กรมสรรพากรจะนำใบกำกับภาษีที่ส่งไปชิงโชค  มาจับรางวัลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของ เดือนโดยได้เริ่มจับรางวัลครั้งแรกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2546 

 

          สำหรับการจับรางวัลครั้งที่  60    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 มีผู้โชคดีชาวจังหวัดชุมพร  2  ราย คือ
                1. นางสาวปานนภา  ปานคล้ำ  ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน    500,000.-  บาท

          2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อักษรเขต  ได้รับรางวัลที่ 3  จำนวน     10,000.- บาท

          นับถึงครั้งนี้จังหวัดชุมพรมีผู้โชคดีได้รับรางวัลจากโครงการนี้รวม 15  ราย  
          รางวัลที่  1   รางวัลละ   500,000.-  บาท    จำนวน     1  ราย
          รางวัลที่  2   รางวัลละ     50,000.-  บาท    จำนวน     2  ราย  

          รางวัลที่  3   รางวัลละ     10,000.-  บาท    จำนวน    11  ราย   

          ขอให้ผู้ที่สนใจชิงรางวัลเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ด้านหลังใบกำกับภาษีแล้วส่งไปที่   ตู้ ป.ณ. 345   สามเสนใน  กรุงเทพ  10400  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับ  รายละเอียดสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร  โทร.0-7750-2885-6  และ  0-77750-2899  หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้านท่าน  

 

         

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สท.ชุมพรความเห็น (0)