วงเรียนรู้ตามอัธยาศัย

จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

เมื่อวาน(31ส.ค.)ผมขอเข้าฟัง การสอบวิทยานิพนธ์น.ศ.ป.โทหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ อ.อุทัย ดุลยเกษม เป็นต้นเป็นกรรมการสอบ หัวข้อคือ กระบวนการเรียนรู้ของวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก
ผมคิดว่า ถ้ามีการปชส.ให้ทราบก็จะมีคนขอเข้าฟังมากกว่านี้ เวทีเรียนรู้เล็ก ๆอย่างนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งน่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นมาก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)