กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล เรียนคุณอ้อ(สคส.)

เปลี่ยนบทบาทจากคุณธุรการหรือคุณระเบียบเป็นคุณอำนวย

คุณอ้อจากสคส.ส่งร่างกำหนดการมหกรรมจัดการความรู้วันที่1-2 ธ.ค.มาให้

ผมดูแล้ว ได้ขอปรับเปลี่ยนในส่วนของนครศรีธรรมราชเพื่อนำเข้าหารือทีมงานวันที่ 15 นี้

โครงการจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบลโดยความร่วมมือของ 9 หน่วยงานในจ.นครศรีธรรมราช ช่วงแรกบทบาทคุณเอื้อกับคุณอำนวยยังปนเปกันอยู่ ตอนนี้เราแยกชัดเจนแล้ว วงคุณอำนวยกำลังไปได้ดี เป้าหมายคือพัฒนาความสามารถในบทบาท"คุณอำนวย"(เปลี่ยนบทบาทจากคุณธุรการหรือคุณระเบียบ)โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นหลัก
สำหรับวงคุณเอื้อกำลังจะเริ่มอย่างเป็นระบบพร้อมคำสั่งผู้ว่าฯในวันที่ 15 นี้ โดยเราจะร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง (ผมเคยเล่าแนวคิดไว้ในเวทีเรียนรู้วงคุณเอื้อแล้ว)

สำหรับoutput ของเวทีพลังเครือข่ายในวันที่ 2 ธ.ค.ที่ต้องการถอดคือ1)คลังความรู้ของการทำงานร่วมกันของภาคีหน่วยงาน และ2)ลักษณะการใช้การจัดการความรู้ของภาคีหน่วยงาน เข้าใจว่าเป็นโจทย์อีกระดับหนึ่ง ซึ่งผมยังแปรความได้ไม่ชัดเจนนัก อ้อช่วยขยายความผลผลิตเป้าหมายใน 2 ข้อนี้เพิ่มเติมหน่อยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)