คุณวิจัย หัวใจของวาทกรรมจัดการความรู้

ใช้ความกระหายใคร่รู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย

ศัพท์"คุณวิจัย"ไม่มีในสารบบจัดการความรู้ของสคส. แต่ผมเอามาใช้เพราะผมทำงานกับสกว.   ซึ่งเป็นกองทุนวิจัย ถ้าไม่มี"คุณวิจัย"เป็นตัวแสดงหลักก็กระไรอยู่

คุณวิจัยคือคนที่กระหายใคร่รู้ว่า เรื่องราวมันเป็นยังไง เพราะอะไร? รู้แล้วก็จบเพราะได้ประเทืองปัญญาแล้ว พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญา แต่บางพวกอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ก็กลายเป็นนักปฏิบัติ โดยที่ทั้ง 2 ส่วนมุ่งไปที่เรื่องราวภายนอก"ตัว"
การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนกลุ่มนี้วางอยู่บนวาทกรรม"วิทยาศาสตร์"

สำหรับความกระหายใคร่รู้เรื่องราวภายใน"ตัว"ก็มีทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติเช่นกัน
การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนกลุ่มนี้วางอยู่บนวาทกรรม"ศาสนา"

ศาสนากับวิทยาศาสตร์จึงมีรากอันเดียวกันคือความกระหายใคร่รู้
โดยที่นักวิทยาศาสตร์และนักการศาสนาตัวจริงเสียงจริงก็คือคุณวิจัยนั่นเอง

คุณวิจัยตามแนวทางการจัดการความรู้เปรียบได้กับนักการศาสนาตัวจริงเสียงจริงสายปฏิบัติ

เพราะใช้ความกระหายใคร่รู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายนั้น
ดังนั้นคุณวิจัยจึงเป็นหัวใจของคุณอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณกิจ คุณอำนวย และคุณเอื้อ    
จิตวิญญาณของ"คุณวิจัย"ตามความหมายนี้ที่อยู่ใน"คุณต่าง ๆ"จะช่วยให้การจัดการความรู้มีสีสรรและพลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)