อนุทินล่าสุด


นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

http://km4fc.wu.ac.th/

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: KMกับการทำงาน

http://gotoknow.org/blog/patchanee

บันทึกประสบการณ์การการนำ KM มาใช้ในการทำงาน

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: เรียนรู้แก้จนคนเมืองคอน

http://gotoknow.org/blog/chanwit

เพื่อเล่าประสบการณ์จากการทำงานของข้าพเจ้า ที่ทำงานในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกรและชุมชน ในการให้ชุมชนเกษตรกรมีความเข็มแข็ง ช่วยเหลือตัวเองได้ มีภูมิคุ้มกันโดยการเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

http://gotoknow.org/km-chaimontree

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: การจัดการความรู้องคืกรการเงินตำบลเขาสมิง

http://gotoknow.org/khaosaming-km

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: ครูนอกโรงเรียน

http://gotoknow.org/nfeteacher

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: ชุมชนจัดการความรู้เมืองนคร

http://gotoknow.org/kmnakhon

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: samart-1bath

http://gotoknow.org/samart-1bath

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: km-laothoen

http://gotoknow.org/km-laothoen

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: km-maeprik

http://gotoknow.org/km-maeprik

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: เครือข่ายKMแก้จนเมืองคอน

http://gotoknow.org/km-khon

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร

http://gotoknow.org/kmnakhonsri

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: การจัดการความรู้เมืองคอน

http://gotoknow.org/ceonakhon

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: teppithak2502

http://gotoknow.org/teppithak2502

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: km-donchaithoen

http://gotoknow.org/donchaithoen

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: น้ำใจไทย

http://gotoknow.org/theera

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: Beerthai

http://gotoknow.org/archive/2005/09/04/11/00/14/e3425

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: งานสนับสนุน สำนักวิชา มวล.

http://wuisp.gotoknow.org

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: การจัดการความรู้ในไทย(thaikm)

http://gotoknow.org/thaikm

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: ประชาคมวลัยลักษณ์

http://gotoknow.org/acwu

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน

http://gotoknow.org/kmm-p

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: จัดการความรู้ตำบลกะหรอ

http://gotoknow.org/km-karo1

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

http://km4fc.wu.ac.th

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ภีม ภคเมธาวี
เขียนเมื่อ

Bookmark: สร้างสังคมฐานความรู้ ให้ชุมพรก้าวไกลด้วยIT

http://gotoknow.org/buildchumphon

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท