เทพธารินทร์เริ่ม Kick off KM

มีแผนจะนำ KM ไปใช้ในงานและกิจกรรมประจำที่ทำอยู่

นับจากที่เราจัด "ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน" มาจนถึงวันนี้ก็ล่วงมาเป็นเวลา ๔ เดือนแล้ว ดิฉันคอยติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลต่างๆ โดยพยายามถามข่าวผ่าน Weblog ส่งแบบสอบถามพร้อมจดหมายข่าวทุกเดือน ส่งอี-เมล์ รวมทั้งโทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นรายคน

เครือข่ายของเรามีความพิเศษ เพราะสมาชิกกระจายกันอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่สะดวกที่จะมาเจอกันแบบ F2F บ่อยๆ ดิฉันต้องคอย "ชักใย" ให้สมาชิกได้เชื่อมโยงกันไว้ ด้วยวิธีการต่างๆ

มีเรื่องราวความก้าวหน้าและผลงานของสมาชิกมาให้ตื่นเต้นดีใจเป็นระยะๆ ดิฉันมัวติดตามแต่ทีมที่อยู่ไกลๆ ลืม "คนใกล้ตัว" ไปชั่วขณะ

เมื่อวานนี้ ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของเทพธารินทร์ที่ได้ไปร่วม workshop ตลาดนัดความรู้ ๔ คน นำโดยคุณหมอสิริเนตร กฤติยาวงศ์ คุณสุนทรี นาคะเสถียร คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช และคุณศิริวรรณ บุตะเดช นัดมานั่งคุยกันว่าไปตลาดนัดความรู้มาแล้ว ใครได้อะไรมาบ้าง ได้นำไปใช้ในงานประจำของตนอย่างไร และใช้แล้วได้ผลอย่างไร ดิฉันเข้าไปร่วมวงด้วยเพื่อช่วยตั้งคำถามและช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่ทีมคิดให้เข้ากับ KM โดยมีคุณสุภาพรรณ ไปช่วยจดบันทึก

เวลาที่ผ่านมาทุกคนมัวยุ่งกับงานประจำ ต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงานบ้าง รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในที่ต่างๆ บ้าง แถมยังมีงานของสมาคมวิชาชีพที่ต้องช่วยดำเนินการอยู่ด้วย น้องๆ บอกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน พอดิฉันถามว่าทำอะไรไปถึงไหนแล้ว ทีมเลยต้องมานั่งทบทวนกันเสียที

ใน AAR หลังจัดตลาดนัด ทุกคนได้บอกไปแล้วว่าตนเองได้อะไรบ้าง แต่ถามใหม่เมื่อเวลาผ่านไป ๔ เดือนแล้ว ยังบอกได้อีก แสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่ประทับใจจริงๆ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รู้จัก KM ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ tacit knowledge และได้เรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากทีมอื่นๆ ซึ่งมีบริบทแตกต่างไปจากของเทพธารินทร์

นอกจากนี้คุณหมอสิริเนตร ยังบอกอีกว่า "ได้เปิดโลกทัศน์...... ได้รู้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน blog" คุณสุนทรีบอกว่า "ได้เพื่อนที่มีเป้าหมายร่วมกัน" คุณชนิกาบอกว่า "ได้กลับมาทบทวนตนเองว่ามีความรู้ปฏิบัติอะไรอยู่บ้าง" คุณศิริวรรณได้เรียนรู้บทบาทของ "คุณลิขิต"

ในส่วนของการนำสิ่งที่ได้จากตลาดนัดความรู้ไปใช้นั้น ทีมได้ share สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับผู้ร่วมงาน ขยายความรู้เรื่อง KM ไปสู่หน่วยงานอื่น และมีแผนจะนำ KM ไปใช้ในงานและกิจกรรมประจำที่ทำอยู่ ดังนี้

- ปรับใช้ในการให้ความรู้กับผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่ทำอยู่เดิม และที่แน่ๆ จะใช้ในกิจกรรมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ ๑๒ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมี "หัวปลา" คือ "การดูแลตนเอง" ทีมงานบอกว่าจะพยายามสกัดขุมความรู้ของผู้ป่วยออกมาให้ได้ 
- ใช้กับบุคลากรในกิจกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น ในการประชุม Interesting case, Foot Conference ซึ่งโดยปกติแพทย์จะ share การปฏิบัติของตนเองในกลุ่มหรือแม้แต่ในกิจกรรม Journal Club ก็มักจะมีการเปรียบเทียบ Explicit knowledge กับสิ่งที่ปฏิบัติจริง 
- นำเทคนิคการเล่าเรื่องไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ปฏิบัติให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน และในการสอนงานบุคลากรใหม่
- ต่อไปจะมีการผลัดเปลี่ยนกันเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกของเครือข่าย 
   
บรรยากาศการหารือของทีมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

ดิฉันเสนอให้ทีมศึกษาเรื่อง "Peer Assist" และนำมาใช้กับผู้ที่มาขอศึกษาดูงาน ส่วนทีมก็ขอให้ดิฉันช่วยเล่าให้กลุ่มแพทย์และบุคลากรอื่นรู้บ้างว่ากำลังทำอะไร เรานัดคุยกันในวันที่ ๘ กันยายน นี้ บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ต้องคอยติดตามค่ะ

เริ่มมีการเตะลูกบอล KM ที่เทพธารินทร์แล้ว ทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้ KM หมุนวงล้อต่อไปได้เรื่อยๆ ดูเหมือนจะเริ่มช้า แต่ก็ยังไม่ช้าเกินไปค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator



ความเห็น (0)