ชาวพุทธ "ทำไมต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ"

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"สวธ.รณรงค์ชาวพุทธแสดงตนเป็นพุทธมามกะ"

          "ทำไมต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ"  
          การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เพื่อให้ชาวพุทธได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ให้ตระหนักถึงคุณค่า และยอมรับในหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา  นำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  ก่อให้สังคมมีความสงบสุขและเป็นสังคมคุณภาพ ขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
          การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  นับเป็นมงคลพิธีสำหรับพุทธศาสนิกชน  เพราะเป็นโอกาสได้ประกาศศรัทธาในพระพุทธศาสนาของตนต่อหน้าพระพุทธปฏิมาท่ามกลางสงฆ์  พร้อมทั้งได้รับการประสาทพรจากสงฆ์  เป็นพิธีที่แสดงถึงความภาคภูมิและความมั่นใจในพระพุทธศาสนา  อันเป็นพิธีที่เสริมสร้างสำนึกทางจริยธรรม  คุณธรรมให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้น  เพราะผู้ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว  เท่ากับได้ถวายสัญญาใจต่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางสงฆ์ว่า จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง  และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม  คุณธรรมของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษานั้นตลอดไป
          
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ พุทธมามกะ (พุดทะมามะกะ) หมายถึง ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของตน โดยความหมายก็คือ ประกาศว่าตนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศศรัทธา คือ ความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจตนให้ปรากฏออกมาภายนอกด้วยกิริยาวาจา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบว่าตนมีความเคารพนับถืออย่างไร เป็นการปฏิบัติที่นิยมปฏิบัติกันมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ ดังปรากฏในพุทธประวัติว่า คฤหัสถ์ที่ประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนาครั้งแรกคือ พ่อค้าสองพี่น้องชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ โดยประกาศรับเอาพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสรณะของตน (เพราะยังไม่มีพระสงฆ์) นับเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะสองชุดแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาบิดามารดาและภรรยาเก่าของพระยสะ ได้ประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศรับเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะของตนนับเป็นอุบาสก อุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัยชุดแรกในพุทธศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (8)

ลูกหลานคนชุมพร
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับ

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

มีสาระน่าสนใจดี    ขอเป็นกำลังใจให้เธอผู้จัดทำด้วย

จากพี่...

จ๋า
IP: xxx.27.218.219
เขียนเมื่อ 

รัก

IP: xxx.25.40.233
เขียนเมื่อ 

ว่าแล้วว่าต้องอ่านที่เราพิมพ์

kingzeedmax
IP: xxx.27.29.34
เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากเลยครับผมหามาตั้งนานแล้วววว yes !!

ชมพู
IP: xxx.130.87.181
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะพี่แต่ควรมีเนื้อหามากกว่านี้นะคะพี่สู้ๆ

อภิญญา
IP: xxx.55.139.201
เขียนเมื่อ 
  • แต่ถ้าไม่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ คิดว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาคะ
สุภัสสร
IP: xxx.68.233.5
เขียนเมื่อ 

ก็เกมือนกับศาสนาคริสต์ที่ต้องได้รับศีลล้างบาปก่อนเข้าศาสนาใช่มั้ยคะ?

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2736

เขียน

02 Sep 2005 @ 01:45
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 12:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก