Re-use กับ KM

Re-use กับ KM


          KM ที่จะเดินไปสู่ความล้มเหลวคือ KM ที่
1.      ไม่มีการจดบันทึก “ความรู้ปฏิบัติ”
2.      ไม่มีการเอาความรู้ที่ซึมซับไว้ได้ไปใช้ซ้ำ (re-use)
3.      ไม่มีการยกระดับความรู้จากประสบการณ์หรือการปฏิบัติ


วิจารณ์  พานิช
  29 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)