เรื่องวิปัสนากรรมฐาน

การฝึกปฏิบัติวิปัสนา มีหลักสำคัญ ๆ แค่ 3 ข้อ ได้แก่

   ข้อที่ 1  การเจริญสติ  ฝึก นั่ง กิน นอน เดิน อย่างมีสติ นึกรู้ทุกอิริยาบท

   ข้อที่ 2 เดินจงกรม  กำหนดใจให้สัมพันธ์กับการย่างเท้าเดินแต่ละก้าว

   ข้อที่ 3 นั่งสมาธิ กำหนดใจให้สัมพันธ์กับการ พอง ยุบ ของท้อง

  ขยันหมั่นฝึกฝนให้ได้ทั้ง 3 ข้อ เพียงวันละ 1 ชั่วโมง  ท่านก็จะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของมนุษย์ และเกิดปัญญาในการดำรงชีวิต