การรับรองสิทธ์ทำกิน (สทก.) ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

สำรวจพื้นที่ถือครองของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรับรองสิทธิ์ทำกิน (สทก.)


           จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายดำเนินการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีปัญหาที่ดินทำกินเป็น 1 ใน 8 ปัญหาหลักนั้น  กรมป่าไม้จึงได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  กำหนดให้กรมป่าไม้ดำเนินแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยในขั้นต้น ได้ทำการสำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรและขึ้นทะเบียนบุคคล    ซึ่งจังหวัดท้องที่และสำนักงานป่าไม้เขตเดิมได้ร่วมกันดำเนินการไปแล้วระหว่างปี 2541-2543    สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบและรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ทำกินให้แก่ราษฎรในรูปแบบสิทธิ์ทำกิน (สทก.)   โดยมีขั้นตอนในการรับรองสิทธิ์ทำกิน (สทก.) ของกรมป่าไม้  ดังต่อไปนี้
             1.  การตรวจสอบ-รังวัดขอบเขตแปลงที่ดินของราษฎร
             2.  จัดทำหนังสืออนุญาต สทก.
             3.  ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ลงนามในหนังสืออนุญาต สทก.

           สำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดชุมพรในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรังวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ท้องที่อำเภอเมือง  และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรความเห็น (8)

นายจรูญ ตุ่นคำน้อย
IP: xxx.172.33.11
เขียนเมื่อ 

ขอหันงสืออนุญาต สทก.

ภพ ทับทิม
IP: xxx.142.2.54
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่า ที่ดินที่เป็น สค 1อยู่เดิมแต่ใบได้สูญหาย แต่ไปคัดสำเนาที่อำเภอออกโฉนดทับที่ สทก ได้ไหม เพราะสทก มาทีหลังมีสค1อยู่เดิมแล้ว

เนตรนภา
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

มีปัญหาที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดและที่ทำกินอยู่ในสุดเมื่อรัฐออกหลักฐานการถือครองที่ทำกินน่าจะกันพื้นที่สำหรับทำถนนหรือทางเดินให้แน่นอนเพื่อป้องกันการปิดถนนหรือการพัฒนาต่างที่มีในภายหน้า

ภัทรชัย
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

อยากทราบชื่อจริงของคุณฝน ที่อยู่ฝ่ายบริหาร ทส.จ.ชุมพร

วันที่ไปอบรมที่ CAT นนทบุรี ยังค้างค่ารถเมล์อยุ่เลย

อย่างไรก็ต้องขอบคุณมากนะครับ

ภัทรชัย (สนง.ทส.จ.ศรีสะเกษ)

เดือน
IP: xxx.52.22.68
เขียนเมื่อ 

ที่ของพ่อเป็น สทก1. มีหมุดปักชัดเชนมีเอกสารแสดงการครอบครอง แต่เมื่อประมาณ 10 ปีได้ ทางป่าไม้ได้เอาใบตัวจริงคืนไป

ปัจจุบันมีเพียง Copy ไว้เท่านั้น แต่เนื่องจากตัองส่งลูกหลายคนเรียนการเข้าไปเข้าไปทำกินในที่ดังกล่าวจึงไม่พอใช้จ่าย ต้อง

ทิ้งร้างไปหลายปี ไม้ไผ่และไม้ใหญ่ปกคลุมตามเดิมแล้ว ปีนี้ว่าจะกลับเข้าไปทำกินเหมือนเดิม จะจ้างรถไถเขาก็ไม่กล้าไถให้

ถ้าจะไปฟันป่าเอาเองในเขตเดิมของเรา ทางป่าไม้จะจับกุมเราได้หรือไม่ หรือควรทำอย่างไร รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ

IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ 

นามสกุลเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน แปลกดีนะค่ะ อิอิ ( ชิตดุษดี )

อาดี เรือนพระจันทร์
IP: xxx.55.7.17
เขียนเมื่อ 

ที่ดินตกสำรวจในการแจ้งสิทธิทำกิน จะดำเนินการอย่างไร ยื่นตกสำรวจใหม่ได้ที่ไหน ขอคำชี้แนะ ที่ดิน ม.2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม แต่เป็นแนวกันเขตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ธันยนันท์ จิตจำ
IP: xxx.237.172.46
เขียนเมื่อ 

พอดีเห็นรัฐจะจัดหาให้แก่คนยากจน แต่คนจนสว่นมากมีมี่ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิที่จะทำได้นอกจากยางพาราทีสามารถกรีดได้ เข้าเนื้อหาแล้วกันนะคะ คือฉันซื้อที่มาโดยที่มาพื้นที่เป็นสวนยางพาราแต่ก่อนจะขายเขาได้โค่นยางพาราขายเอาเงินไปไช่หนีแต่ก็ไม่พอก็เลยทีดินมาโดยที่ไม่ได้ปลูกอะไรเพราะว่าดิฉันคงไม่คิดจะปลูกยางพารา เพราะยางพาราก็เยอะมากดิฉันคิดจะเอาพื้นที่ทำอย่างอื่นที่ไม่มีผลกระต่อธรรมชาติทั้งสิ้น ไม่มีการรื้อถอนต้นไม้ไหญ่และพื้นที่นี้ล้อมรอบด้วนยางพาราแต่ที่ดินแปลงนี้ไมสามารถทำอะไรไดเลยจึงอยากจะขอเอกสารสิทธิให้สามาราคนจนมีงานทำ แต่อีกที่นายทุนซื้อที่ดินเพื่อทำรีสอร์ทมโฉนดที่ดินด้วยซ้ำไป. แต่อีกที่หนึ่งไม่สามาทำอะไรได้ ต่างกันเพราะความจนกับความรวย แต่ความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากัน