ตามคำเรียกร้องคะ ขณะนี้ GotoKnow.org ได้เพิ่มเนื้อที่ให้สมาชิกแต่ละท่านถึง 30MB แล้วคะ และนอกจากนี้ ยังอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ข้อมูลได้ครั้งละ 1MB คะ เพื่อความสะดวกของท่านสมาชิกในการแลกเปลี่ยนไฟล์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ