ท่านสมาชิก GotoKnow.org คะ

วันเสาร์นี้ ช่วงเวลาประมาณ 1:00-4:00 น. เราจะปิดระบบเพื่อทำการเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องแม่ข่าย โดยการเพิ่ม RAM หรือ หน่วยความจำ ให้เป็น 1GB ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแล้ว ระบบจะเร็วขึ้นและจะสามารถให้บริการผู้ใช้ได้พร้อม ๆ กัน มากยิ่งขึ้นคะ

จันทวรรณ