ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์(๑)

 สบายๆวันหยุด แต่ไม่หลุดหน้าที่ ภักดีต่อราชการ ขอนำพวกเราชาว ชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปเยี่ยมท่าน ครูบาสุทธินันท์ครับ

ภาพที่ ๑ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณบดีคณะสัตวแพทย์ "สวัสดี ครับ"

ภาพที่ ๒ วิทยากรของพวกเรา ชาว TOT รุ่นที่ ๔ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน ที่หนึ่งประเทศไทย และ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มา "ร่วม เล่าประสบการณ์ การทำงานกับชุมชนและประชาชนให้พวกเราชาว มอดินแดง" มาแต่เช้าครับ ๖.๐๕ น.

ภาพที่ ๓ รู้จัก "เรียนรู้ และ เรียนลัด จากผู้ที่รู้ทาง หนทางสำเร็จจะง่ายขึ้น" ท่านอาจารย์สุทธินันท์ สอนบทเรียนแรกให้พวกเรา ชาว TOT ครับ

ภาพที่ ๔ ป้ายบอกทาง เหมือนข้อความใน "ตำรา" บางครั้งชัด บางครั้ง เลือนลาง จางไปตามกาลเวลา แต่ "หาก ร่วมพัฒนา เพื่อชาติไทย ถึงไกล เราก็จะไปกัน"

ภาพที่ ๕ เส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมาย แม้ถนนจะเรียบ แต่อาจมีอุปสรรค เราก็ต้องฟันฝ่า ไม่ท้อถอย ถึงเวลาต้องเสีย แต่ไม่ย่อท้อ ผ่านไปไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ

ภาพที่ ๖ ถึงถนนจะเปลี่ยนสีจาก สีดำ เป็น ดินแดง "เป้าหมาย ยังชัดเจน เพราะ มีคนที่มีประสบการณ์ นำทางไปข้างหน้า ไม่ต้องกลัวหลงทาง แต่ข้างทางยังร่มรื่น"

ภาพที่ ๗ ทุกคนตื่น มีเห็นป้ายเตือน ไม่เลอะเลือนเหมือนตอนแรก ไม่แปลกแยก หากร่วมสร้าง

ภาพที่ ๘ อ่านแล้วสะอื้น ฟื้นจากภวังค์ ในป่ารุงรัง มี "การจัดการ" อีกไม่นานคงได้เห็น

ภาพที่ ๙ อยากเห็นตัวเป็นท่าน ครูบา "ต้องเลี้ยวขวา" ไม่อยากมา ให้เลี้ยวไป

ภาพที่ ๑๐ มาจากใจ ถึงไกลก็ตามหา "เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญา" ที่พักท่านครูบา

JJ