11 มิถุนายน 2549

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคน และชาว Blog,

           ผมเปิด Blog นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร ส่งข้อมูลระหว่างลูกศิษย์กลุ่มลาดกระบังฯ และขยายออกไปสู่สังคมในวงกว้างได้ต่อไป

                                                               จีระ  หงส์ลดารมภ์