กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร เป็นเรื่องน่าสนใจมาก ต้องลงมือเรียนรู้และทำด้วยตนเองครับ 

คุณสมวิศว์ จู้พันธ์ หรือน้องติ่ง เลขานุการกลุ่มเกษตรชุมชนพัฒนา บ้านมะขามเรียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 36 ม.1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7532-3687 ส่งเอกสารผลการทดลองการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชด้วยระบบกองเติมอากาศ มาให้ศึกษานานแล้ว แต่ยังไม่ได้อ่านสักที วันนี้เลยหยิบขึ้นมาอ่าน และเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก เลยโทรศัพท์บอกน้องติ่งว่าให้นำผลการทดลองนี้บอกกล่าวชาวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองนครศรีฯซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 ซึ่งจะสัญจรไปประชุมกันที่กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านในไร่ ต.ปากพูน อ.เมืองฯ

 

น้องติ่งได้ค้นพบจากการทดลองของเขา 9 ประการ ลองอ่านและพินิจพิจารณาแต่ละข้อดูดีๆนะครับ

1.สามารถทำการหมักปุ๋ยได้เสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน (30วัน) ไม่มีความร้อนอยู่ภายในกอง นำไปใส่ต้นไม้ได้เลย

2.ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีโดยไม่ต้องพลิกกลับกอง

3.มีค่าธาตุอาหารตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำหนด

4.สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากถึงเดือนละ 15 ตัน หรือมากกว่า

5.ผลิตได้ทุกฤดูกาล โดยไม่ต้องสร้างโรงเรือน (ฤดูฝนระยะเวลาอาจขยายเป็น 40-45 วัน)

6.ใช้พลังงานต่ำ ลงทุนไม่สูง สามารถผิตในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้เดือนละ 20,000 บาท

7.สามารถใช้เศษพืชที่เหลือใช้จากการเกษตรและวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง โดยนำมาผ่านเครื่องย่อยวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก ก่อนนำมาหมัก (ย่อยให้มีขนาดเล็กลง)

8. ไม่จำเป็นต้องเติมอีเอ็ม น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือกากน้ำตาล 9.มีปัจจัยและหลักการทำงานที่ง่าย มีส่วนผสมโดยปริมาตรในอัตราส่วนเศษพืช 3 ส่วน ต่อมูลสัตว์ 1 ส่วน ก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ  

ผมอยากให้น้องติ่งได้ขยายความแต่ละข้อเพิ่มเติมจากที่เขียนไว้ในเอกสารในวันประชุมเครือข่ายฯนะครับ และตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะหากจะมีขึ้น แล้วบรรยากาศของการประชุมเสวนาจะออกรสออกชาติมาก อาจจะพบกิจกรรมการทำงานร่วมกันในลักษณะของวิสาหกิจของเครือข่ายฯก็ได้