หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

ถอดบทเรียน G2K Camp ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ตอนที่ ๓)


        บันทึกตอนที่สามนี้ จะกล่าวถึงความสำเร็จของค่ายฯ ว่ามีอะไรบ้าง โดยจะทาบกับความคาดหวังของผมเองตามที่ตั้งใจไว้ในการจัดค่ายเมื่อแรกเริ่ม 

        (๑) กิจกรรม “จิตอาสา” ที่มากกว่าการแบ่งปันข้าวของเงินทอง เป็นไปได้จริงครับ ไม่เพียงแค่ทำได้เท่านั้น แต่ทำได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจด้วย ในค่ายฯ ครั้งนี้มีการแบ่งปันหลายรูปแบบ ทั้งข้าวของ เงินทอง แรงใจ แรงกาย และแรงสติปัญญา จากกัลยาณมิตรใน gotoknow และชาวชุมชนบ้านคำแดง

        กัลยาณมิตร “จิตอาสา” ที่เดินทางไปร่วมแรงร่วมใจในการจัดค่ายฯ ในลักษณะวิทยากร มีหลายท่าน โดยไม่ได้ขอรับค่าตอบแทนรวมทั้งยังควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าเดินทางของตัวเองอีกด้วย เช่น

        - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบอี มจร. เดินทางไปกลับโดยเครื่องบินด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว มาร่วมงานในวันแรก พร้อมกับนำหนังสือใส่กระเป๋าใบโตมาบริจาคให้โรงเรียน ในค่ายฯ ท่านยังได้บรรยายให้แง่คิดแก่นักเรียนเข้าค่ายด้วย

        - ครูคิม-นพวรรณ พงษ์เจริญ ที่เดินทางไกลมาจากพิษณุโลกอยู่เตรียมงานตั้งแต่ก่อนเปิดค่ายฯ พร้อมกับน้องนัท และเดินทางกลับในวันปิดค่ายฯ

        - ครูแมว – มนัสนันท์ อ่ำพูล ขับรถมาจาก จ.พิษณุโลก โดยมี ครูคิมและน้องนัทนั่งมาด้วย เนื่องจากลางานมิได้ จึงอยู่ร่วมเป็นทีมวิทยากรได้เพียงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก่อนจะอำลาทีมงานกลับในบ่ายแก่ ๆ ของวันอาทิตย์

        - ครูจ่อย - ทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้ว ขับรถมาร่วมค่ายจาก จ.กาฬสินธ์ เช่นเดียวกับครูแมว เนื่องจากลางานมิได้จึงอยู่ร่วมค่ายฯ ได้เพียงสองวัน

        - ดร.ขจิต ฝอยทอง เดินทางจาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ด้วยรถโดยสารประจำทาง ถึงค่าย ตอนตีห้าของวันเปิดค่ายฯ ร่วมเป็นทีมวิทยากรตั้งแต่วันแรกจนถึงค่ำวันที่สองของค่าย แล้วเดินทางกลับด้วยรถประจำทางเช่นกัน

        - แผ่นดิน – พนัส ปรีชาวาสนา พาลูก ๆ ทั้งสองเดินทางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาร่วมค่าย ไม่เพียงมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียน ยังได้พูดคุยให้แง่คิดกับนักเรียนในค่ายฯ อ.พนัสเดินทางมาพร้อมกับบล็อคเกอร์อีกท่านหนึ่งจากที่เดียวกันคือ อ.อนงค์ - MSU-KM :panatung~natadee

        - วอญ่า – นเรศ หอมหวล ลางานเดินทางมาจาก จ.พัทลุง แม้จะถึงค่ายฯวันที่สอง แต่ก็อยู่ร่วมค่ายฯ เป็นวิทยากรร่วมตลอดจนสิ้นสุดค่าย และเดินทางกลับในวันปิดค่าย การเกินทางไปกลับในระยะทางหลายพันกิโลเมตร ด้วยรถโดยสารประจำทางหลายต่อหลายทอด คงมิต้องถึงความยากลำบากในการเดินทาง

        - blue_star - พ.ญ.ฉัฐสุดา สุกทน และคุณศิริเนตร  ศรีสวัสดิ์  เดินทางมาเยี่ยมค่าย พร้อมหิ้วแตงแคนตาลูบแสนอร่อยมาฝากนักเรียนในค่ายฯ และสมทบทุนจำนวนหนึ่งในการจัดค่ายฯ  อยู่ร่วมค่ายดูการทำกิจกรรมของเด็ก ๆ และพูดจาทักทายกับเหล่าบล็อคเกอร์อยู่ราวครึ่งวัน

        - เทียนน้อย – ครูเมธาวดี ศรีปลัดกอง นั่งรถโดยสารมาจากโรงเรียนพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น มาร่วมเป็นกำลังใจและให้ความรู้กับนักเรียน  ตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ ก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานในค่ำวันอาทิตย์

        - mena -  คุณครูอมีนา ศิริเกษ เจ้าของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแห่งโรงเรียนร่องคำ  มาให้กำลังใจด้วยนมแพะนมสดพร้อมดื่มและสบู่นมแพะสำหรับแจกวิทยากร ครูและนักเรียน อยู่ร่วมค่ายฯ ตลอดทั้งบ่าย และเดินทางกลับในช่วงค่ำ

        - ทีมสันทนาการ เป็นกลุ่มนักฝึกอบรมมืออาชีพ จากกลุ่มบ้านกิจกรรม (Home@Activity) ประกอบด้วย บ๊อบบี้ – อาคร ประมงค์, ซากี้ – วีระศักดิ์ บุญเกิด, แป๊บซี่ – กิตติคุณ ประมงค์ และ ต้น – นฤพน กันทา ทั้งหมดอาสามาช่วยงานโดยไม่รับค่าตอบแทน การรวมตัวทั้งทีมนี้หากคำนวนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาทั้ง ๔ วันก็เป็นเงินหลายหมื่นบาท  ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ทางทีมงานเตรียมไปอย่างพร้อมพรั่ง 

        (๒) การจัดค่ายฯ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๔ ประการ คือ สุ จิ ปุ ลิ รวมทั้งใช้ความรู้เรื่องราวในชุมชนเป็นเนื้อหาการเรียน เป็นไปได้จริง ซึ่งสำหรับผมแล้วค่อนข้างพอใจกับกระบวนการและผลที่ได้รับ

        ในส่วนการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๔ ประการ นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทั้ง ๔ ทักษะ

        การฟัง นอกจากจะฟังเนื้อหาจากวิทยากรแล้ว นักเรียนยังต้องฟังการเล่าเรื่องจากบุคคลต่าง ตั้งแต่การฟังเรื่องราวของวิทยากรกลุ่มย่อย การฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่น การฟังเรื่องราวจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ

        การคิด นักเรียนได้รับการฝึกคิดจากโจทย์ของวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นการคิดคำถามเพื่อนำไปถามวิทยากรกลุ่มย่อย การคิดเชื่อมโยงคำถามของกลุ่มตนเองเข้ากับชนิด/ประเภทคำถามที่วิทยากรอธิบาย การคิดค้นคำถามเพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาชุมชนตามประเด็นที่กลุ่มได้รับมอบหมาย การเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอผลงานจากการสัมภาษณ์  ฯลฯ

        การถาม นักเรียนได้รับการฝึกให้ตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าหาความรู้จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งวิทยากรกลุ่มย่อยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปทำความรู้จัก การสกัดคำถามจากข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรที่เพื่อน ๆ ในกลุ่มนำเสนอ การคิดค้นคำถามสำหรับการไปเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ฯลฯ

        การเขียน เป็นทักษะหนึ่งที่ฝึกฝนนักเรียน หลังจากที่ได้ฟังการเล่าเรื่องราว การตอบคำถามจากบุคคลที่ตนเองไปสัมภาษณ์พูดคุย การฝึกเขียนเริ่มต้นจากการบันทึกคำตอบจากการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็นำข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นเรียงความ

        ในค่ายฯ มีการอธิบายเนื้อหา สุ จิ ปุ ลิ เป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๔ ประการ ได้ ผลงานปลายทางของนักเรียนกลุ่มละ ๒ ชิ้น ได้แก่ ความเรียงเนื้อหาที่กลุ่มได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า และโปสเตอร์การนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เป็นประจักษ์พยานถึงความสามารถของนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนได้

        ในส่วนของเนื้อหา นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหลากหลายเรื่องราว ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ๑๒ ประเด็น แต่ละกลุ่มจะศึกษาลงลึกกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ซึ่งหลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงแล้ว ก็นำมาเสนอกับกลุ่มใหญ่ ทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนไปพร้อมกัน

        เนื้อหาความรู้ที่นักเรียนค้นคว้ามา ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน ลักษณะทางกายภาพและสถานที่สำคัญ ตระกูลและบุคคลสำคัญในชุมชน ลักษณะทางอาชีพและรายได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน หัตถกรรม และอาหารพื้นบ้าน  เป็นต้น 

        (๓) การระดมการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดค่ายฯ นั้นสามารถทำได้จริง ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายฯ นี้ มีหลายรูปแบบ ได้แก่

        - การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายฯ มีผู้บริจาคเงินจำนวนหลายราย ทั้งจากบล็อคเกอร์ gotoknow และชาวบ้านจากชุมชนบ้านคำแดง รวมทั้งสิ้นเงินบริจาคเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งทางโรงเรียนนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียนและวิทยากรในค่ายฯ

        - การสนับสนุนสิ่งของ เช่น การนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดค่าย ซึ่งมีทั้งวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือเครื่องใช้จากกลุ่มบ้านกิจกรรม การนำผลไม้มาเลี้ยงนักเรียนค่าย

        - การร่วมเป็นวิทยากรในค่ายฯ ได้แก่  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ครูคิม-นพวรรณ พงษ์เจริญ, ครูแมว – มนัสนันท์ อ่ำพูล, ครูจ่อย - ทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้ว, ดร.ขจิต ฝอยทอง, แผ่นดิน – พนัส ปรีชาวาสนา, อ.อนงค์ - MSU-KM :panatung~natadee, วอญ่า – นเรศ หอมหวล, blue_star - พ.ญ.ฉัฐสุดา สุกทน และคุณศิริเนตร  ศรีสวัสดิ์, เทียนน้อย – ครูเมธาวดี ศรีปลัดกอง, mena -  คุณครูอมีนา ศิริเกษม, บ๊อบบี้ – อาคร ประมงค์, ซากี้ – วีระศักดิ์ บุญเกิด, แป๊บซี่ – กิตติคุณ ประมงค์ และ ต้น – นฤพน กันทา

        - การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลชุมชน จาก ผู้นำชุมชนและปราชญ์ช่วบ้านจากชุมชนบ้านคำแดง

        - การมีส่วนร่วมจากคณะครูในการจัดทำอาหารเลี้ยงนักเรียนและวิทยากรเข้าค่าย

 

หมายเลขบันทึก: 335794เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2010 10:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (35)

แวะมาเรียนรู้

และมาศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนครับพี่หนาน

สวัสดีค่ะ

 • อ๊ะ...มีชื่อด้วย โปรดอย่าเรียกว่าเป็นวิทยากรเลยนะ 
 • พี่คิมขอเป็นแบบไม่มีระดับ  เพียงแค่คนเรียนรู้คนหนึ่ง  เพราะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลย
 • มีแต่นั่งดู หรือไปเก็บเกี่ยวเรียนรู้เท่านั้น
 • จะให้ร่วมถอดบทเรียนในฐานะผู้เรียนรู้บ้างไหม  โปรดบอก

มาถามพี่ว่า ได้พักผ่อนบ้างหรือยัง ผมกำลังจะได้ไปเยี่ยมบ้านที่บ้านไหว้เจ้า(สับสนตัวเอง หน้าไทยๆๆ ทำไมไหว้เจ้า) ฮาเลย ขอให้พี่มีความสุขกับการทำงานครับ...

สวัสดีค่ะหนานมาติดตามการจัดค่ายจิตอาสา...เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีจิตใจดีงามต่อเด็กๆแบบกิจกรรมที่ได้เนื้อหาสาระพร้อมความสนุกสนาน..มีวิทยากรที่ฝีมือขั้นเทพ...ก็สุดยอดแล้วค่ะ

แวะมาเยี่ยม

มาชื่นชม

มาให้กำลังใจ

และแวะมาเรียนรู้กับเด็กๆและวิทยากรทุกท่านครับ

ถ้ามีโอกาสขอไปร่วมด้วยคนนะครับ

จะพยายามหาโอกาสให้ได้ครับ...

มาติดตามกิจกรรมเข้าค่าย..คงหายเหนื่อยกันแล้วนะค่ะ..มาเป็นกำลังใจให้ต่อไป..อยากไปร่วมจะได้พบปะชาว G2K ที่มีน้ำใจงามทุกท่าน..

อยู่มหาวิทยาลัยครับ กำลังจะได้ไปบ้านเย็นนี้ พี่อยู่ที่ไหนครับ เฌวาเป็นอย่างไรบ้างครับ...

ไม่มีชื่อมนัสนันท์

อิอิ พี่หนาน สู้ ๆ

ขอบคุณน่ะค่ะ

 • สวัสดีค่ะ คุณหนานเกียรติ
 • ตามมาขอบคุณนะค่ะที่แวะไปให้กำลังใจงานเขียนของบุษราอย่างสม่ำเสมอ แค่ไปเยี่ยมทางบันทึกก็ดีใจและประทับใจอย่างมากมายแล้วค่ะ ถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลพะโต๊ะจริง ๆ เดี๋ยวจะจัดรถไปรับถึงที่เลย (5555)
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • P สวัสดีครับ ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะครับ
  เห็นว่าจะไปช่วยงานค่ายฯ ที่ขอนแก่น ฝากใจไปช่วยด้วยนะครับ

   

  P สวัสดีครับ พี่ครูคิม 

  เอาเหอะน่าพี่ ช่วยกันเป็นหน่อย "วิทยากร" หนะ
  ผมอยากจะเขียนต่ออีกสักสองบันทึก ไป ๆ มา ๆ เขียนไม่ออกแล้ว

   

  P สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

  สองสามวันมานี่พักผ่อนอยู่กับบ้านครับ
  จะว่าพักก็ไม่เชิง เพราะต้องเป็นเพื่อนเล่นกับเฌวาตลอดเวลาเลย
  พรุ่งนี้ค่ำ ๆ จะไปดอยมูเซอครับ 
  ไปร่วมพิธีปีใหม่ลีซอครับ

   

   

  P สวัสดีเจ้า คุณครู rinda

  ขอบคุณเจ้าที่แวะมาแอ่วหา
  บล็อคเกอร์ชาวเจียงใหม่รวมตัวจัดค่ายฯ แบบนี้สักครั้งดีไหมครับ

   

  P สวัสดีครับ คุณPhornphon

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
  ค่ายฯ คร้งต่อไปต้องเชิญด้วยแน่ ๆ เลยครับ

   

  P สวัสดีครับ น้องกอ สุดสายป่าน

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
  ค่ายฯ หน้าจะชวนน้องกอไปด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าสนใจหรือเปล่า

   

  P สวัสดีครับ คุณ บุษรา

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมทักทายครับ
  คิดว่าคงได้พบกันที่พะโต๊ะสักคราวครับ

  P สวัสดีครับ พี่เบดูอิน

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
  ดอยมูเเซอ ยินดีต้อนรับนะครับ

  ยินดีมากค่ะที่ได้บอกมาว่าจะไปร่วมเวที เติมหัวใจให้สังคม ที่เสถึยรธรรมสถาน..นี่แหละค่ะ คือจิตอาสาตัวจริง..ฝากความรักให้น้องเฌวาด้วยค่ะ..

   

  ทำค่ายเด็กก็เยอะแล้ว

  อยากทำค่ายผู้ใหญ่บ้างมั้ยคะหนานเกียรติ  ถ้าอยาก  มีพื้นที่ให้ลงที่ รพ.แก่งคอยนะคะ

  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ 

   

  สวัสดีค่ะ 

  • ชื่นชมในกิจกรรมค่ายจิตอาสา
  • ว่างๆมาจัดที่ภาคใต้บ้าง 
  • จะได้ศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี  และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
  • จะได้เปรียบเทียบความแตกต่าง  และความเหมือนกัน ของคนในแต่ละภาค
  • ขอบคุณค่ะ
  • นำดอกกุหลาบสัญญลักษณ์แห่งความรักมาฝากน้องเฌวา ค่ะ

                     

  สวัสดีค่ะพี่หนานเกียรติ

  ขอบคุณค่ะสำหรับประสบการณ์ค่ายครั้งนี้...

  ค่ายอีกรูปแบบหนึ่ง...ที่ให้ความรู้ สาระ  และความสนุกสนานไปพร้อมกันๆ

  เทียนน้อยได้เรียนรู้ร่วมกับน้องๆและทุกๆคน...ขอบคุณมากค่ะ

  ตอนนี้พี่ชายอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแล้วนะคะ ^_^

   

   

  P สวัสดีครับ พี่ใหญ่ - นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

  พรุ่งนี้ผมจะไปที่เสถียรธรรมสถานราว ๙.๐๐ น. ครับ
  พี่ใหญ่อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับ

   

  P สวัสดีครับ คุณ namsha 

  แหะ แหะ ถนัดแต่ค่ายฯ เด็กครับ ไม่ค่อยถนัดกับผู้ใหญ่ครับ
  หากจะจัดยินดีไปแจมครับ

   

  P สวัสดีครับ คุณดาวเรือง 

  สวัสดีครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน
  ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยครับ
  สำหรับการจัดค่ายที่ภาคใต้ ได้คุยเกริ่นกับท่านผู้เฒ่าวอญ่าไว้บ้างแล้วครับ
  รอฟังข่าวนะครับ

   

  P สวัสดีครับ น้องเทียนน้อย

  ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ ครับ
  เล่นและเลี้ยงเฌวาตลอดสามวันที่ผ่านมาครับ
  พรุ่งนี้ต้องไปตากอีกสองสามวันครับ

  ขอมามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยคน

  ถ้ามาใกล้ๆสุพรรณฯพี่จะไปช่วย เสิร์ฟน้ำ

  แจกกระดาษ และ ช่วยเชียร์ อิอิ

  พาน้องแตงโมมาเป็นเพื่อน น้องเฌวา

  มาเรียนรู้ด้วยคนค่ะ ชื่นชม และแวะมาเยี่ยมค่ะ

  สวัสดีค่ะท่านหนานเกียรติ

  ดาวมาเยี่ยมบ้านท่านหนานบ้างค่ะ อิอิ

  อ่านบันทึกท่านหนานแล้ว ได้รับแต่สาระดีๆ...ชักรู้สึกว่าบันทึกตัวเองไร้สาระมากขึ้นทุกวัน 555

  ขอบคุณบันทึกดีๆ ที่แบ่งปันอย่างต่อเนื่องนะคะ

  เป็นกำลังใจให้ค่ะ ^v^

  สวัสดีครับ คุณหนานเกียรติ

  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ ของหมู่บ้านคำแดง แม้คณะทำงานวิทยากรหลักจะประเมินออกมาในลักษณะใด ก็ตาม แต่ในสายตาของชาวบ้านเขาภูมิใจ ที่หมู่บ้านของเขาได้ถูกสืบค้นหาคำตอบจากคนหมู่บ้านอื่น

  โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ แม้จะมีข้อจำกัดในด้านผู้เรียนที่ขาดทักษะในการเขียน ก็ยังมีทักษะอื่นๆ และคุณลักษณะอื่นมาชดเชย

  ครูที่อื่นมาเห็นต่างทึ่งในทีมงานวิทยากร ขอบคุณคุณหนานเกียรติและทีมงานทุกคนครับ

  อยากเจอกับพี่มากครับ...ผมมีภารกิจด่วนมาก
  กลับมาเคลียร์งานเสร็จ
  นอนทรุดนอนโทรมมาจนบัดนี้
  ทั้งปวงก็ไม่มีอะไรมาก ล้วนมาจากการไม่ค่อยได้พักผ่อนล้วนๆ...

  แต่ก็ยังตั้งใจครับ  สักวัน จะพานิสิตไปช่วยงานที่นั่นอีกสักครั้ง..

  ...

  จิตอาสา คือกลไกทางรอดของสังคมครับ

  สวัสดีครับ ท่านหนานเกียรติ

  • ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพจากสุดยอดปิยมิตร ของครูจ่อย
  • ถ้าหายเหนื่อยแล้ว  ขอเชิญมากินลาบที่กาฬสินธุ์ นะครับ
  • เมื่อได้เจอกันประทับใจเหนือคำบรรยายจริงๆ
  • โชคดีมีความสุขพร้อมครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นตลอดไป

  ไปอ่านตอนสามได้แล้วนะครับ

  สนใจ พิธีวันปีใหม่ลีซอค่ะ

  รอชมภาพสวยๆมาฝากกัน

   

  ....   สุขสันต์วันวาเลนไทน์และปีใหม่จีนค่ะ

   

  พักผ่อนเอาแรงในวันแห่งความรักบ้างนะคะ

  แวะมาส่งความรักให้คุณหนานเกียรติและครอบครัวนะคะ ฝากหอมแก้มเฌวาด้วยคะ4995905f464b9

  สุขสันต์วันวาเลนไทม์ค่ะ  มอบความรักให้กับครอบครัวและตัวเองทุกวันๆนะคะ

  สวัสดีค่ะ

  Dsc028011

  สวัสดี มีความสุขวันวาเลนไทม์นะคะ

  ไม่ได้มาเยี่ยมท่านหนานหลายเพลาแล้ว

  ช่วงนี้มัวแต่ยุ่งเรื่องส่วนรวมขอรับ..

  ท่านสบายดีเนาะ..

  • มาให้กำลังใจค่ะ
  • แบกฟ้ามาให้ใจด้วย
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี