สิทธิบัตรฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชกรณียกิจของพระองค์อันสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยะและพระวิริยะสูงส่ง ทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักประดิษฐ์ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไป

 

                           

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายจนเป็นที่เลื่องลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                    สิทธิบัตรฝนหลวง หรือ การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เป็นการประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเมฆฝนจากเมฆอุ่นควบคู่กับเมฆเย็น เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีในการปฏิบัติการหวังผลให้เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่กำหนดแผ่เป็นบริเวณกว้าง เพิ่มความถี่ของฝนและทวีปริมาณน้ำฝนให้มากยิ่งกว่าฝนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร "ฝนหลวง" คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 076122 เมื่อวันที่ 28 ..2545 และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรให้เลขที่ 13898 เมื่อวันที่ 29 ..2545
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร Weather Modification by Royal Rain Making Technology ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 29 มี..2546
                     - เมื่อวันที่ 6 ..2546 จัดส่งคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับเลขที่คำขอสิทธิบัตร 10/662145 ลงวันที่
15 ..2546
                     - เมื่อวันที่ 3 ..2546 ทรงมอบพระราชอำนาจให้ Patent Attorney เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป ได้เลขที่คำขอสิทธิบัตร 030205504 ลงวันที่ 17 ..2546 และสำนักสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวง (ฉบับหลัก) เมื่อวันที่ 12 ..2548
 
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • ทรงพระเจริญครับ
  • ขอบคุณมากครับที่นำสิทธิบัตรมาให้ดู
  • ตัวอักษรเล็กไปหน่อย ลองไปพิมพ์ใน word ใช้อักษร Tahoma  14 point นะครับ
  • รออ่านบันทึกต่อไปนะครับ
นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะคุณขจิต ฝอยทอง ที่ได้ให้ความสนใจใน blog ดิฉัน..และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามข้อมูลใน blog ของดิฉันต่อไปนะคะ..และขอขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องของตัวอักษร..ซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนี้สักเท่าไหร่..จะนำไปปรับปรุงค่ะ..ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ด้วยความยินดีครับ
  • ไปมข มาไม่ทราบว่าได้พบกันบ้างหรือเปล่า
พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจครับ ได้ประโยชน์มาก เรื่องสิธิบัตรฯ

อย่าลืมแวะ  http://gotoknow.org/pichai3

ขอบคุณครับ gotoknow น่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ เกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญามากกว่านี้นะครับ

นราธร
IP: xxx.42.101.25
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ ครับ ได้ความรู้อีกเยอะเร้ยยย