ความเห็น 38353

สิทธิบัตรฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจครับ ได้ประโยชน์มาก เรื่องสิธิบัตรฯ

อย่าลืมแวะ  http://gotoknow.org/pichai3