ความเห็น 38352

สิทธิบัตรฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เขียนเมื่อ 
  • ด้วยความยินดีครับ
  • ไปมข มาไม่ทราบว่าได้พบกันบ้างหรือเปล่า