บันทึกแรก

อยากให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการกลางได้มีการแลกเปลียนเรียนรู้กันค่ะ
เป็นการเข้ามาเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ทดลองใช้ไป 1 ครั้ง รู้สึกดีมากที่มีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางหนึ่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ฯ



ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวครับ
  • ที่ห้องปฏิบัติการคณะสหเวช-มน. มีกิจกรรมลปรร.กันอยู่ครับ
  • มีการลปรร. กันในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ของงานห้องปฏิบัติการด้วยครับ

 

ยินดีด้วยค่ะ ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัช มข. ก็เริ่มที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อกด้วยเหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะภายใน โดยเฉพาะช่วงนี้คณะได้ปรับโครงสร้าง ไม่มีภาควิชา ในส่วนของห้องปฏิบัติได้บูรณาการ ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการมากทีเดียวที่ต้องจัดวางระบบ ระเบียบใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประหยัด และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ และยังต้องการข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานในสถาบันอื่นๆ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ