เป็นการเข้ามาเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ทดลองใช้ไป 1 ครั้ง รู้สึกดีมากที่มีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางหนึ่ง