วันนี้เป็นวันดี  9 มิถุนายน
เฉลิมฉลองวันครบรอบในหลวงของเราชาวไทยครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี
ขอเชิญพวกเราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร่วมใจไปทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อในหลวงของเรา เพื่อตัวท่านและนักเรียนของท่านที่
 http://www.CambridgeESOL.org/TKT