วันนี้ที่ มมส. มหาสารคาม ผมแอบมานั่งบันทึก และชมการถ่ายทอดสด "วันมหามงคง 9 มิถุนายน 2549"

   หลังจากบุคคลสำคัญต่างๆ กล่าวถวายพระพรไปแล้ว เสร็จเวลาใกล้เที่ยง

   มีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้น เสร็จแล้วในหลวงของเรา มีพระราชดำรัสตอบ ซึ่งผมจับใจความสำคัญได้ดังนี้

"ทรงขอให้คนไทย ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบต่อกัน รักษาจิตใจ ให้มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม เพื่อให้ประเทศไทยคงอยู่ตลอดไป"

ขอจง "ทรงพระเจริญ" ครับ

ที่มาของภาพ : http://gotoknow.org/file/ymanit/60year+king.jpg