ห่างหายจากการเขียนบันทึกไปนาน

แต่ขอให้รู้ว่าไม่ได้หายไปไหน

ทุกบันทึก....ทุกเรื่องราว

ยังพร้อมที่จะถ่ายทอดและบอกกล่าว

แต่ตอนนี้.....ขอเวลา

เรียบเรียงความคิด

เรียบเรียงความรู้สึกของตัวเอง

และพร้อมที่จะกลับมา เป็นคนเดิม...อีกครั้ง