ความเห็น 48688

ห่างหาย

เขียนเมื่อ 

เงื่อนแห่งกาลเวลาอาจนำพาให้เราห่างหาย....ห่างเหิน.....

แต่บนเส้นทางแห่ง gotokrow  แห่งนี้ยังไม่จางหาย

บางครั้งอาจบิดเบือนความจริง แต่ความจริงของชีวิตให้เรา ค้นคว้าและศึกษา...ถึงแก่นแท้ของชีวิต......คือ.........?