ตอนนี้งานการเงินและพัสดุ มีบล๊อกเป็นของตัวเองแล้วค่ะ หากใครมีข้อสงสัยหรืออย่างไรแต่ไม่มีเวลาหรืออยู่ไกลก็สามารถมาคุยหรือสอบถามกันทางบล๊อกนี้ได้น่ะค่ะ