GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณะกรรมการบริหารสมาคม

                          คณะกรรมการบริหารสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

 •  นายนที   สรวารี   นายกสมาคม
 • นายเพชร  โชติบุญ  อุปนายกคนที่ 1
 • นางสาวบุณยวีร์ กุลธนวัฒน์ อุปนายกคนที่ 2
 •   นางสาวกันยารัตน์  ไกรอักษร เหรัญญิก
 • นางสาวไกรษร  เกษหอม  ปฏิคม
 • นายสุเทพ  เชิดชม  ประชาสัมพันธ์
 • นางสาวรัตนภรณ์ จุง เลขานุการ
 • นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์  ผู้ช่วยเหรัญญิก

         คณะทำงาน

 • นายเพชร  โชติบุญ  เลขาธิการ
 • นายนที  สรวารี  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ
 • นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์  ผู้ประสานงาน งานเด็กและเยาวชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33404
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)