ความเห็น 41090

ห่างหาย

เขียนเมื่อ 

บางครั้ง..บางสิ่ง...บางอย่าง

อาจถักทอร้อยเรียง...

ไปพร้อม..โดยไร้เงื่อนแห่งเวลา....

หากมัว...รอ...

บางครั้ง...การถักทอนั้น

อาจบิดเบือน...ออกไปจากแบบที่ควรเป็นไป