วันนี้เหล่ากูรูทางด้านผึ้งทั้งหลายของประเทศ ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา,เพื่อนๆ น้องๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มารวมตัวกันที่ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ทุนเมธีวิจัย ของสกว. ได้มาจัดงานประชุมทางวิชาการระดับ International (AAA=Asian Apicultural Association) ที่เรียกว่า Bee Biology, Bee Products and Their Applications ขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ โดยมีคณะเทคโนโลยีเป็นแกนในการจัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   หน่วยงานที่จัดคือ Center of Excellece in Entomology : Bee Biology, Biodiversity of Insects and Mites, Fuculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand ครับ

   ผลการประชุมเป็นอย่างไร คงหาโอกาสมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ