Trick การใช้ Google

Trick การค้นหาแบบวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breat of fire IV"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีระศิลป์ ลิบประภากรความเห็น (0)