ความเห็น 721389

สิทธิบัตรฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ gotoknow น่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ เกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญามากกว่านี้นะครับ