ที่บ้านไม่มีพื้นดินปลูกต้นไม้

แต่รักต้นไม้ จึงต้องปลูกในกระถาง ก็งามบ้างไม่งามบ้างเพราะไม่ค่อยมีแดด แต่ก็ออกดอก มีกลิ่นหอม ใบงามให้ชื่นชมได้บ้างได้เก็บภาพสวยงามของแต่ละต้นแต่ละดอกด้วยฝีมือปลูกเลี้ยงเอง ที่ชอบพูดเสมอว่าต้นไม้อยู่อย่างลำบาก แต่ก็พยายามเลี้ยงไม่ให้ตายก็ดีใจ อีกหน่อยต้องปลูกเป็นต้นไม้สมุนไพรเพื่อต้องใช้เรียน เภสัชกรรมไทย  ที่ยากในการจำมากต้องปลูกจริงด้วยก็จะพยามยามในอีกเรื่องหนึ่ง

 

         

           เข็มขาวที่มีกลิ่นหอมมาก สีอื่นๆไม่หอม


           

           ชวนชมต้นนี้อยู่นานมากในกระถางเดิมออกดอกตลอด


             

             เฟื่องฟ้า สีงาม ชอบแดดมาก  อดน้ำบ่อยๆก็ออกดอกตลอด


               

            อัญชัน ดอกสีขาว 2ดอกนี้ เก็บภาพขณะเกิดสุริยะปราคา ชมตรงต้นนี้พอดี

            เพราะไปเก็บภาพตะวันสีฟ้า(มองผ่านแผ่นCD)และสีแดง(มองผ่านฟิล์ม)


          

         

        แย้มปีนังหรือหอมปีนัง  ไม้ดอกที่หอมมาก ไม้เลื้อย

       เวลาปลูกต้องตัดแต่งเสมอให้เป็นพุ่มเวลาออกดอก

       จะเต็มต้นหากปลูกลงพื้นดิน หอมอบอวลที่เดียวที่ทราบ

       เพราะพบครั้งแรกที่พืชสวนโลกมีมากจึงหอมไปทั้งสวน


 

         

        ดอก แก้ว หิมาลัย ไม้ดอกหอม


       

       ดอกเข็มปัตตาเวีย ออกดอกตลอดปีไม่มีหยุด


      

     ดอกช้อนทอง  ออกดอกตลอดปี


     

   ดอกเฟื่องฟ้า คือ ตรงสีขาวเล็กๆ  ที่เป็นสีชมพู คือ ใบประกอบ


       


         

        สร้อยสายเพชร  อยู่ในที่จำกัดก็ได้แค่สร้อยข้อมือ

         ไม่ยาวเหมือนสร้อยคอเพราะปกติช่อดอกยาวมาก


       

       พริกนก  ต้นและใบเหมือนต้นพริกทั่วไป

        เป็นต้นไม้ที่ออกลูกแล้วน่ารักมาก


        

     ต้นโคคา ออกลูกตลอดเวลา ห้ามเด็ดมารับประทาน พอดีพึ่งทราบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทับทิมสยามตามที่บอกกันมา เป็นต้นไม้ที่มีสารเสพติดร้ายแรง โดยได้ทราบจากการไปศึกษาต้นไม้ที่สวนป่า แม่ออนศูนย์การเรียนรู้ต้นไม้สมุนไพรฯ เชียงใหม่


      

      สโนว์ดรอป    ไผ่กวนอิมเงิน

        

      

            ชวนชมปลูกแบบไม้บอนไซ ชอบแดดจัด

      

       

   อาซาเลีย พันธุ์ ของญี่ปุ่น ปลูกแบบลู่ลมออกดอก ตอนฤดูหนาวเท่านั้น


ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี