นาย เอกราช แก้วเขียว


หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Username
akaratkai
สมาชิกเลขที่
5852
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (2528 - 2534)

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2534 -2538)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538 -2540)

ประวัติการฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหลักสูตร "Training of The Trainers" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 27 - 30 มกราคม 2553 

โดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก

ประวัติการทำงาน

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (2540 - 30 กันยายน 2544)

หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1 ตุลาคม 2544 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (ปีการศึกษา 2551- ปัจจุบัน)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท