๕.โรงเรียนดีที่บนดอย : ข้าวต้มมื้อละบาท


        

        "โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน  แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี  คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต วัดญาณเวศกวัน นครปฐม)

          คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เล่าว่า "ได้มารับตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑   เนื่องจากโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีผลการประเมินมาตรฐานจาก สมศ.ให้อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  สพฐ.ก็เลยถือเป็นโรงเรียนที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาให้ผ่านการประเมินมาตรฐานในรอบต่อไป หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรงเรียน  ICU”  

           วันแรก...คุณครูพิพัฒน์ พรมโพธิ์ พบว่านักเรียนมาโรงเรียนสาย  เมื่อสอบถามทราบว่า  นักเรียนรอทานข้าวมื้อเช้าจากรถที่บรรทุกอาหารเข้ามาขายในหมู่บ้าน  ถ้าหากวันไหนรถไม่นำอาหารมาขาย  นักเรียนก็ทานตามมีตามเกิด  ท่านจึงได้ริเริ่มโครงการ "ข้าวต้มมื้อละบาท"  ให้บริการแก่นักเรียนเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น  และจุดประกายให้เกิดกิจกรรมดีที่ตามมาอีกมากมาย

         โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียน ๑๒๑ คน  ครู ๕ คน มีพื้นที่ ๑๖ ไร่  อยู่บนเทือกเขาสูง อากาศหนาวเย็น นักเรียนขาดปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตเป็นหลัก  อันได้แก่  ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น ขาดโอกาส ขาดพ่อแม่เอาใจใส่ดูแล 

        การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏี  โดยการอาศัยหลักการ "บวร"ด้วยความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน  ให้มีความสามารถใช้ "ไตรสิกขา"มาพัฒนานักเรียน  มีกระบวนการและเวลาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งองค์รวม (SBM-TQM)

          โครงการข้าวต้มมื้อละบาท  สามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนมาทันเวลาได้โดยง่าย  แต่ไม่อาจเป็นความยั่งยืนต่อนักเรียนได้ในการดำเนินชีวิตจริง  จึงทำให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงอีก ได้แก่ ห้องเรียนร้อยไร่  ข้าวก้นบาตร  นักเรียนประจำพักนอน โดมผักลดโลกร้อน ปลาในบ่อพลาสติก  น้ายาสมุนไพรบ้วนปาก  การหีบอ้อยด้วยพลังนักเรียน  การปลูกข้าวในถัง ฟอฟันสวยยิ้มใส  สวนสวยด้วยมือเรา พืชผักพื้นบ้าน  การ์ตูนออมเงิน  และปุ๋ยชีวภาพ

สวนหย่อมตกแต่งด้วยผักพื้นบ้านและสมุนไพร

เสาวรสสร้างรายได้ให้นักเรียนและคนในชุมชน

หอนอนของนักเรียนพักประจำ

แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาเต็มทุกพื้นที่ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

สนามหน้าโรงเรียนมีสภาพเดิมเป็นภูเขา 

ถูกนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

           ผลิตผลของนักเรียน  ที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีกระบวนการ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชน  อันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

           คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก  พักอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียน   วันนี้คณะครูและนักเรียนไปแข่งกีฬาที่ตำบล บันทึกต่อไปจะนำเสนอส่วนปลีกย่อยที่น่าสนใจของทีละกิจกรรม 

           โรงเรียนดีที่บนดอย  โรงเรียนในฝันของคนสร้างฝัน  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา" การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏีที่โรงเรียนแห่งนี้  รอความหวังให้ผู้ที่มีความเข้าใจการจัดการศึกษามาแลกเปลี่ยนเพื่อแนวทางของการพัฒนาต่อไป 

          นักพัฒนาไม่ใช่นักฉวยโอกาส  "เสียงกู่จากครูใหญ่ ...." นักพัฒนาต้องทำงานด้วยการเสียสละไม่เรียกร้องผลตอบแทน  ถ้าสร้างศรัทธาไม่สำเร็จการพัฒนาก็ล้มเหลว ที่สำคัญการวางแผนในการพัฒนาก่อนอื่น ต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง

 

หมายเลขบันทึก: 332122เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2010 22:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (115)

มีโอกาสอยากไปสัมผัสและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษามากครับ...ขอเป็นกำลังใจให้ครับ สักวัน สักวัน และสักวันครับ

มาอ่านเรื่องดี ๆ ของครูคิม

ชื่นใจจังค่ะ

ขอร่วมชื่นชมครูดี ๆ ที่มีอุดมการณ์นะคะพี่ครูคิม

เป็นสิ่งที่ดี ๆมากๆนะคะพี่คิม

สวัสดีค่ะ

 • คุณครูเก่งจัง  ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเหล่านี้
 • บรรยากาศดี  สิ่งแวดล้อมสวยงาม
 • โครงการเพื่อเด็กและชุมชนจริงๆ
 • ชอบจังโครงการข้าวต้มมื้อละ 1 บาท 
 • โรงเรียนสะอาด   น่าอยู่
 • ขอบคุณคุณครูที่นำกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาแบ่งปัน

ขอบคุณคุณครู นักพัฒนา แทนเด็กน้อย

อยากให้มีมากๆๆๆๆ

ขอบคุณค่ะ

ท่าน ผอ.ท่านเก่งมากเลยนะครับ

ตอนเรียนมัธยมนานมาแล้วเคยกินข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดงจานละ 2 บาท

ถ้าสมัยนั้นคงขาย 15-20 บาท

ขายถูกครับ ขายให้คนมีเงินน้อยๆได้มากิน

น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ...

เอาใจช่วยนะคะ

สวัสดีครับ

ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา"

ขอสนับสนุน..และเป็นกำลังใจครับ..

คิดถึงสมัยเป็นนักศึกษา...ที่ผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

ไปร่วมกิจกรรมค่ายอาสาในนามสหวิทยาเขตพุทธชินราช-ล้านนา

ที่ชาติตรการ พิษณุโลก ปี 2532....

ขอบคุณคุณครูคิม...ที่นำความตั้งใจของคุณครู+ชุมชน+สภาพจริง

มาให้เราทุกคนได้รู้+เข้าใจ...ความไม่เท่าเทียมกัน...การขาดแคลน

และปัญหาสังคม(ครอบครัวแตกแยก)....บูชาครู

เราจะเห็นโรงเรียนเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล สอนและพัฒนานักเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารตามหลัก "บวร" กันมากมาย ไปเห็นแล้วก็ชื่นใจ อยากให้คนในเมือง และสังคมไปช่วยกันให้กำลังใจโรงเรียนเหล่านี้กันเยอะๆ

+ สวัสดีค่ะท่านพี่ & ท่านป้าคิม...ของพวกเราแอมแปร์แอนด์เดอะแก๊งค์.

+ อ่าแล้วยิ้มได้เลยค่ะ...ประทับใจทุกวิธีการ...ที่สำคัญ คือ

    " โรงเรียนในฝันของคนสร้างฝัน  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา"

+ ขอส่งกำลังใจให้กับ "ครูนักพัฒนา" ทั้งที่ ร.ร.บ้านถ้ำพริกและทุก ร.ร.ค่ะ

+ ท่านครูพิพัฒน์(ท่าน ผอ.)  คือ  ครูเพื่อศิษย์  อีกคนหนึ่งค่ะ...

+ ชื่นชมและประทับใจมากค่ะ

 • สวัสดีค่ะ พี่คิม
 • มาร่วมชื่นชมโรงเรียนดีบนดอย
 • "การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต"
 • อ่านแล้วคิดถึงภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"  ค่ะ
 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีค่ะน้องฟูอ๊าดเสียงเล็กๆ فؤاد

 • ถ้ามีโอกาสอยากเชิญนะคะ  อยู่ห่างจากโรงเรียนของพี่คิม ๒๐ ก.ม.ค่ะ
 • บรรยากาศสองฝั่งถนน  เป็นภูเขา สวนยาง ไร่สับปะรดค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ครูดีที่เขาทำงานเพื่อเด็กกันจริง ๆและเด็กได้เรียนรู้โดยทั่วกันทั้งโรงเรียนค่ะ

เล็กแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆขอรับพี่ครู..

สวัสดีค่ะคุณหมอภูสุภา

 • ขอขอบพระคุณค่ะที่มาติดตามอ่านเป็นการให้กำลังใจคนทำงานค่ะ
 • ถ้าหากผู้ที่ไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดการศึกษา  เขาจะมองไม่เห็นอะไรค่ะ
 • แต่สำหรับคนที่เข้าใจ  จะมองว่าโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่ถึงแก่นจริง ๆค่ะ
 • ถ้าว่างพี่คิมจะไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ  เพราะตรงใจดี

สวัสดีค่ะน้องปีตานามาจิตต์

 • โรงเรียนนี้สอนจริง นักเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมเรียนรู้กันจริงค่ะ
 • ส่งผลพัฒนาไปยังชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน
 • พี่คิมเห็นแล้วอิจฉา...อยากเป็นครูโรงเรียนจังค่ะ
 • ถ้ามีโอกาสว่าง ๆ จะเข้าไปช่วยเขาค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ

*** แวะมาขอบคุณพี่คิมกับการช่วยให้ได้ได้เปิดหูเปิดตา...รับรู้ว่ายังมีคนมุ่งมั่นทำงานเพื่องาน อีกมากเลยนะคะ

*** บันทึกพี่คิมมีภาพที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวที่นั่นจริงๆ ...หลากหลายและครอบคลุมค่ะ

มาชม

เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับ

มาชื่นชมกับความสามารถของครูทีมงานที่ช่วยกันก้าวผ่านสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดีค่ะคุณไก่ประกาย~natachoei ที่~natadee

 • เม็ดพันธุ์ผักโต ๆ พี่คิมจะส่งมาให้น้องไก่ปลูกที่ขอนแก่นนะคะ
 • ฟักบางลูกสูงกว่าเด็กอีกนะคะ
 • สังเกตคุณโบตั๋นกับลูกฟักซิคะ
 • พี่คิมให้โรงเรียนที่ ๑ ระดับประเทศ..กลุ่มของโรงเรียนบ้านนอกบนดอยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องดาวเรือง

 • ผู้อำนวยการฯ มองเห็นปัญหาอันดับแรก  แค่เด็กมาโรงเรียนสายก่อน
 • ภายหลัง..กิจกรรมอื่น ๆ ติดตามมาอย่างน่าทึ่งค่ะ
 • พี่คิมจะขอเล่าในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ
 • ผลที่ได้รับเด็ก ชุมชนและครูเกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆกันค่ะ
 • นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดีมีหัวใจเพื่อเด็กจริงค่ะ
 • โรงเรียนนี้ผ่านมาตรฐานแค่ ๔ นะคะตกเกณฑ์ถึง ๑๐ มาตรฐานค่ะ
 • ตอนนี้จะเอาเกณฑ์อะไรมาก็เชิญเลยค่ะ  เพราะตัวชี้วัดเขาไปไกลกว่านั้นมาก

สวัสดีค่ะ

ตามมาชื่นชมโรงเรียนดีบนดอยค่ะ

ขอปรบมือและเป็นกำลังใจให้คุณครูนักพัฒนาค่ะ

ชอบลูกฟักมากๆ บริเวณโรงเรียนก็ร่มรื่นจริงๆ สวยงามมากๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อยากไปโรงเรียนนี้ครับพี่

ค่ายฯ G2K คร้ังที่ ๓ ดีไหมพี่

สวัสดค่ะพี่ครูคิม

 • แอนอ่านไปอย่างละอียดเลย
 • พลางนึกชื่นชมในท่าน ผ.อ.ไปด้วย  พร้อมกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่  เลยบอกเล่า(อ่านเรื่องราวดีๆ) เรื่องราวที่ได้รับรู้ให้พี่สาวที่นั่งใกล้ๆ ได้ฟังแนวการทำงานของท่าน ผ.อ. ....
 • เราท้งสองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า" แก็งหนัด (เก่งอย่างแรง) ผ๋ออ๋อหนี้ (ผ.อ.คนนี้) "
 • สุดยอดคนเก่งเลยค่ะพี่คิม
 • แอนฝากชื่นชมท่านด้วยจิตคารวะผ่านมาทางพี่ด้วยนะคะ
 • ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ในค่ำคืนนี้นะคะพี่ครูคิม
 • อ้อ...ป.ล. คิดถึงนะคะพี่สาวคนดี
 • ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

ไปด้วยค่ะ พี่ครูคิม.... วางแผนนานๆ หน่อยค่ะ อยากไปมากกกกกกกกก นะคะ พี่หนานนนนนนนนน พี่ครูคิม

ครบเครื่องเรื่องพัฒนาเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะ

น่าสนใจครับ

ดูแล สดชื่น ป่าเขียวอยู่เลย

แต่ชอบสุด คือ ห้องเรียน 10 ไร่ครับ

กว้างที่สุดในโลก

เอาไปเลย 100 คะแนนค่ะ ห้องเรียน(ธรรมชาติ) สะอาด บรรยากาศ น่าเรียนรู้ค่ะ..แหมชักอยากไปเที่ยวแล้วซิค่ะ..

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

 • รายละเอียดที่เข้มข้น  พี่คิมยังไม่ได้เล่าละเอียดนะคะ
 • ถ้าจะถามคนแถวนั้นเขาจะบอกว่า...ไม่อยู่ในหัวใจคะ  เพราะไม่มีสีสันเทคนิคโดดเด่น  เขาดูกันที่มีผักชีเยอะ ๆ ค่ะ
 • อันนี้ของจริง พี่คิมแอบไปตอนที่โรงเรียนพานักเรียนไปแข่งกีฬาค่ะ
 • ภรรยานักการภารโรง...ให้ข้อมูลอย่างละเอียด รู้เรื่องราวทุกอย่าง
 • ขอขอบคุณทีมาช่วยเชียร์คนดี  มีฝีมือในการพัฒนาค่ะ

ตามพี่ครูคิมมาเรียนรู้ค่ะ

สุดยอดเลยค่ะพี่ครูคิม ถ้าจะให้คะแนน คงให้ 100 เต็ม 100 ไปเลยค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆ

ชอบบรรยากาศห้องเรียนแบบนี้จังเลยค่ะ น่าเรียนมากๆ^^

ชอบสวนหย่อมค่ะ สวย และมีประโยชน์ ^^

สวัสดีค่ะน้อง"เอื้อง...แสงเดือน"

 • เดิม ผอ.พิพัฒน์ เคยขึ้นไปพัฒนา "ภูขัดรวมไทยพัฒนา" ค่ะ
 • ทำให้ม้ง..พัฒนามามากมาย
 • ม้งออกรถยนต์ป้ายแดงกันเป็นแถว..แต่ครูในโรงเรียนยังเดินขึ้นภูกันเลยค่ะ
 • พี่คิมเคยไปแล้วค่ะ ขึ้นไปแล้วไม่อยากลงเลยค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันเชียร์คนดี ๆค่ะ

พี่คิม

ผมอยากไปที่นี่อ่ะ

สวัสดีครับครูคิม

 • ยินดีด้วยครับกับการคิดริเริ่ม....แล้วนำพาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
 • จากรูปธรรมเล็กๆหากมีความเชื่อมั่นบวกกับศรัทธาที่แรงกล้าก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
 • ที่สำคัญผมว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของคนในท้องถิ่น แบบรวมพลังกันครับ
 • ให้ความเชื่อมั่นครับเต็มเปี่ยมครับ
 • ทีแรกนึกว่าคุณครูคิมได้เลื่อนเป็นผู้บริหารและย้ายไปเป็นผอ.ที่นั่นแล้ว
 • คิดอยู่ว่าครูคิมสร้างปาฏิหารย์ขึ้นมาได้อย่างไร

สวัสดีค่ะ คุณครูคิม

ตั้งแต่เข้ามาเขียนบันทึกและได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อน ๆ สมาชิกใน G2K

ตอนนี้ผู้เขียนอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นคุณครูเหมือนกันค่ะ

ชอบค่ะเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม/เด็ก อย่างแท้จริง

ขอชื่นชมอาชีพครูค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาชมโรงเรียนนี้อีกครั้ง
 • ชอบจริงๆ  นักเรียนได้เรียนทุกประสบการณ์
 • เรียนจบแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการทำมาหากิน
 • ผอ. และคุณครูทุกคน เขาเก่งมากๆค่ะ
 • แต่คงเป็นโรงเรียนคนรวยนะคะ มีที่ดินเป็น 100 ไร่
 • โรงเรียนในเมืองยากจน เนื้อที่นิดเดียว
 • เด็กจะวิ่งเล่นก็ยังไม่มี  สงสารเด็ก ตัวเล็กหัวโต

มาชื่นชมความเป็นตัวของตัวเอง

ของโรงเรียนบนดอยค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

และอยากไปโรงเรียนนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูประเสริฐ ศรีแสนปาง

 • ทำอย่างไรดีคะ  จะแก้ปัญหาการติดกรอบได้
 • ถ้าหากแก้ได้  การศึกษาบ้านเราจะได้รับการพัฒนามากค่ะ
 • โรงเรียนนี้จัดได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและบริบทท้องถิ่นค่ะ
 • สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 • ชาวบ้าน  ได้รับการพัฒนาทันตาเห็นเป็นรูปธรรม ความรัก ความศรัทธาได้ก่อตัวขึ้นอย่างกลมเกลียวค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันดูแลคนดีค่ะ

 

รู้สึกว่าได้สัมผัส คำว่า ครู กับ โรงเรียน ที่แท้จริงนะครับพี่คิม

พี่คิมให้ผมตรวจการบ้านด้วยหรือครับ

ปกติเผมป็นคนไม่ชอบให้คะแนนนะครับ แต่งานนี้ยกนิ้วโป้งให้สองนิ้วเลย

สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศ ขำเกิด

 • ไม่แปลกใจเลยนะคะ  คำโบราณที่ว่า "ใกล้เกลือกินด่าง"
 • เพราะคนแถวนั้นแทบจะไม่มีใครหันมาใส่ใจหรือยกย่องชื่นชมให้กำลังใจ หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยค่ะ
 • การพัฒนานักเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารตามหลัก "บวร" กันอย่างเห็นชัดเจนค่ะ
 • อยากให้โรงเรียนอื่น ๆ และ ผู้บริหารเปลี่ยนแนวคิด เป็นตัวของตัวเองบ้างค่ะ ไปเห็นแล้วก็ชื่นใจ อยากให้คนในสังคมไปช่วยกันให้กำลังใจโรงเรียนนี้บ้างค่ะ
 • ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณามาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องแอมแปร์~natadee

 • โรงเรียนไม่มีผักชีค่ะ 
 • น้องอ๋อยรอติดตามเรื่องเล่าของกิจกรรมอื่น ๆ นะคะ
 • ห้องเรียนร้อยไร่..น่าทึ่งมากค่ะ
 • ถ้าพี่คิมลาออกแล้ว  จะไปช่วยเขาทำงานไม่คิดตังค์ค่ะ
 • เอาแน่...เห็นช่องทางทำงานแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะน้องธรรมทิพย์

 • ขอขอบคุณที่น้องมาเติมเต็มค่ะ
 • เมื่อได้อ่านเม้นท์ของน้อง พี่คิมได้แก้ไขบันทึก ลิงค์หนังเรื่อง..เสียวกู่ของครูใหญ่  ไว้ตอนท้ายบันทึกค่ะ
 • รอติดตามเรื่องเล่าตอนต่อ ๆ ไปนะคะ
นมัสการพระคุณเจ้าธรรมฐิต
 • ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นการพัฒนาของเด็กเต็มร้อยเช่นนี้
 • กราบขอบพระคุณที่กรุณามาส่งแรงใจเจ้าค่ะ
 • จะเล่าต่ออีกมากมาย

สวัสดีค่ะน้องกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

 • ได้เห็นแบบนี้  น่าภูมิใจนะคะว่า  ครูบ้านนอกก็มีฝีมือ
 • ครูบ้านนอกก็คิดนอกกรอบเป็นเหมือนกันค่ะ
 • ขอขอบคุณกับแรงเชียรืแรงใจค่ะ
 • นอนหลับฝันดีนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์umi

 • ท่าน ผอ.คงเหนื่อยค่ะ  หากพวกเรามีน้ำใจ
 • ได้ช่วยกันส่งกำลังใจ ท่านและครูคงมีพลังขึ้นอีกมากมายนะคะ
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมเชียร์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

 • พี่คิม  ยินดีลาออกจากราชการ  เพราะมีงานที่ถูกใจให้ทำค่ะ
 • ลาออกแล้วจะไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ
 • จริงชัวร์ ๑๐๐ %  ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

 • ตกลงค่ะ  เดือนมีนาคมนะคะ โรงเรียนนี้
 • ส่วนเดือนเมษายน  ขอไปจัดที่เปียงซ้อ น่าเขต ๒ นะคะ  ที่นั่นน่าทึ่งมาก ๆ
 • และมีบล็อกเก่อร์ผู้แข็งขันเช่นคุณธนูอยู่นะคะ
 • ตอนนี้มองไว้ที่หนองคายเขต ๒ และอำนาจเจริญค่ะ

อ่านแล้วไม่รู้จะให้คะแนนอย่างไรมันจะล้นคะแนนเต็มนะสิ แต่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาผมจะให้ความดีความชอบสองขั้นเลยครับ

การคิดนอกกรอบบางครั้งต้องให้คนนอกวงการคิดครับ ถ้าคนในวงการคิดมักติดกรอบ แต่พอเขาช่วยคิดนอกกรอบให้ คนปฏิบัติจะเป็นคนในวงการก็จะบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันมีระเบียบ อิอิ

ยกตัวอย่างเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ว่า ส.พ.ท. หรือ อ.ก.ค.ศ. ลองไปดูกรรมการเถอะครับหน้าเดิมๆในวงการทั้งนั้น แฮ่..

สวัสดีค่ะน้องmena

 • หากสนใจเมล็ดพันธุ์  พี่คิมจะจัดส่งมาให้นะคะ
 • ขอขอบพระคุณกับการมาให้กำลังใจค่ะ
 • ผอ.ท่านติดตามอ่านอยู่นะคะ  นับว่าพวกเราได้ช่วยกันทำความดีในการส่งเสริมคนรดีค่ะ

สวัสดีค่ะน้องแอนLioness_ann

 • พี่คิมยังมีต่ออีกเป็น สิบ ๆตอนนะคะ
 • ตอนนี้เป็นเรื่องกล่าวย่อ ๆ เป็นการเริ่มต้นก่อนค่ะ
 • สุดยอดคนเก่ง..จริง ๆค่ะ  แต่สำงคมครูเรามองไม่ค่อยออกค่ะ  พี่คิมตาใสไหมคะที่มองออก อ้อ..คะอาจเป็นคนคิดเรื่องคล้ายกันมั้งคะ
 • ขอขอบคุณแทนท่าน ผอ.และครูในโรงเรียนด้วยนะคะ
 • และขอขอบคุณในความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้พี่คิมเสมอ ๆค่ะ
 • รอติดตามอ่านเรื่องเล่าต่อนะคะ  อาจจะเป็นวันจันทร์ค่ะ รอภาพจากโรงเรียนค่ะ
 • รักและคิดถึงเสมอค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม

อ่านเรื่องราวแล้วทำให้มีกำลังใจในการทำงาน...ยังมีผู้ที่ต้องทำงานด้านการศึกษาเหน็ดเหนื่อยกว่าเราเยอะมากๆ เป็นกำลังใจ จะพยายามหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมให้ได้ค่ะ...อยากเจอห้องเรียนร้อยไร่

"โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี"

 • ยอดเยี่ยมเลยครับ ในสภาพที่ไม่พร้อม ครูยิ่งต้องออกแรงมากขึ้น แต่ถ้าเอาใจทำงาน แม้จะเหนื่อยยาก แต่ก็มีความสุข..
 • ขอบคุณเรื่องราวของโรงเรียน คณะครู และผู้บริหารดีๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาด้วยหัวใจ! ให้พวกเราได้เรียนรู้

 * น่าจะเป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่นให้ผู้อื่นได้ศึกษานะคะ
 * ประเทศชาติยังขาดแคลนคนมีคุณภาพเช่นนี้อีกเป็นจำนวนมาก
 * ขอบคุณพี่คิมที่นำมาเผยแพร่ค่ะ
                                            

สวัสดีค่ะน้อง♥paula .`๏'- ที่ปรึกษาตัวน้อย.`๏'-

 • เที่ยวนี้พี่คิมหาโรงเรียนได้อีก ๒ โรงเรียนรค่ะ
 • คือที่โรงเรียนนี้และโรงเรียนบ้านเปียงซ้อที่ สพท.น่านเขต ๒ ค่ะ
 • รอฟังวัน เวลานะคะ

สวัสดีค่ะน้องคนตานี

 • บรรยากาศของเส้นทางโรงเรียนสวยมากค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันให้กำลังใจนะคะ
 • โปรดรออ่านเรื่องเล่าต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะน้องNew.ครูบันเทิง

 • ห้องเรียน ๑๐๐ ไร่คือในป่า ในถ้ำและสำนักวิปัสสนานะคะ
 • บรรยากาศธรรมชาติที่หาดูได้ยากค่ะ
 • พี่คิมทเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นค่ะ
 • รอติดตามเรื่องตอนต่อไปนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันกระพัดกระพือครูดี ๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้องHana

 • สวนหย่อมเป็นพืชผักทานได้ค่ะ
 • สวนไม้ดอก ไม้ประดับก็มีอีกแห่งนะคะ
 • พี่คิมไม่มีภาพค่ะ  เพราะวันนั้นเวลาน้อย  จะกลับไปเก็บข้อมูลมาเล่าต่ออีกครั้งค่ะ
 • โปรดรอติดตามนะคะ
 • ขอขอบคุณสำหรัลกำลังแรงใจแก่ท่าน ผอ.และคุณครูนะคะ

สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

 • ได้เลยค่ะ กลางหรือเดือนมีนาคมเป็นไงคะ
 • และรายต่อไปคือเปียงซ้อ น่าน เขต ๒ นะคะ
 • http://www.piengsor.org/news.php
 • น่าสนมากค่ะ  ผลงานชุมชนระดับประเทศค่ะ  กำลังจะลงสู่โรงเรียนเร็ว ๆนี้
 • เขาต้องการให้เราไปเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะท่านสุเทพ ไชยขันธุ์

 • ดีใจค่ะที่ท่านมาเยี่ยม
 • พี่ครูคิมสนใจโรงเรียนนี้เป็นพิเศษค่ะ ไม่มีวาสนาได้เป็นผู้บริหารหรอกนะคะ เพราะวิสัยทัศน์เตลิดค่ะ
 • ถ้าลาออกแล้ว  จะไปช่วยโรงเรียนนี้ค่ะ  เพราะเจอความจริงแล้วนั่นเอง
 • ขอขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันดูแลคนดี ๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเขี้ยวมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

 • ใช่ค่ะ  ดีใจแทนเด็กน้อยมาก ๆค่ะ
 • รวมทั้งพ่อแม่ของเด็ก ๆ และคนในชุมชนด้วยนะคะ
 • ที่เขามีแนวทางการคิดต่อ การทำมาหากินค่ะ
 • ขอขอบคุณแทนผู้อำนวยการและคุณครูด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้ำผึ้งสีชมพู

 • ขอขอบคุณมากนะคะ
 • ที่มีความรู้สึกดีต่อครูค่ะ  ขอกำลังใจให้ที่โรงเรียนนี้มาก ๆนะคะ
 • และจะนำมาเสนอต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

 • บริบทของโรงเรียนได้เสนอรายละเอียดข้างต้นแล้วค่ะ
 • ผอ.เห็นว่าเด็กขาดปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตค่ะ  ยิ่งกว่าความจนค่ะ
 • โรงเรียนมีพื้นที่เพียง ๑๖ ไร่กลางป่า เขาค่ะ
 • ส่วนห้องเรียนร้อยไร่  จัดป่า ถ้ำและสำนักปฏิบัติธรรมมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาร่วมให้กำลังใจ
 • โปรดติตามอ่านต่อไปนะคะ
 • สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม
 • วันก่อนไปงานสีดำของเพื่อน ทำให้ได้เจอเพื่อนเก่า มีที่เป็นครูซะเยอะ จึงรู้ว่า เพื่อนเราก็ลำบาก จึงคิดกันในกลุ่มว่าจะทะยอยไปช่วยโรงเรียนของเพื่อนๆค่ะ
 • ขอบคุณพี่ครูคิมที่จุดประกายค่ะ

สวัสดีค่ะครูพี่krutoiting

 • ความจริง ผอ.ท่านนี้เป็นนักพัฒนาโรงเรียนชาวเขามาก่อนแล้วนะคะ
 • ก็เพราะความนอกกรอบ  พบกับความติดกรอบของหมู่มากไงคะ
 • ทุกคนรู้ ทุกคนเห็นค่ะ
 • แต่ครูคิมเห็นแล้ว...ต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ค่ะ
 • พวกเรากำลังเตรียมการจะไปจัดค่ายฯ ให้ค่ะ
 • ขอขอบคุณพี่ต้อยที่มาร่วมส่งเสริม ดูแลคนดีนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม..เห็นจากภาพและการนำเสนอของพี่ครูคิม..ยิ่งเข้าใจในการพัฒนาของโรงเรียน โดยเฉพาะท่าน ผอ. โรงเรียนจะไปในทิศทางใดก็อยู่ที่ท่าน ผอ. ที่จะนำครูจริงไหมค่ะ..ขอชื่นชมและร่วมสนับสนุนในโครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อเด็กน้อยของประเทศไทยค่ะ..ขอบคุณค่ะ

การได้พบครูดี ทำจริง ทำเพื่อประโยชน์ของนักเรียน บ่มเพาะให้เป็นพลังของสังคมด้วยการสอนเขาให้ลงมือปฏิบัติ พึ่งตนเองเป็นและรู้โลกอย่างเท่าทัน เป็นความหวังของการสร้างชาติให้มั่นคง มีศานติสุข การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ

        "โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน  แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี  คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต วัดญาณเวศกวัน นครปฐม)

 • รู้สึกซาบซึ้งกับคำกล่าวนี้
 • และประทับใจกับท่าน ผ.อ.นักสู้มากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

 • บรรดาโรงเรียนบ้านนอก  พี่คิมยังไม่เคยเห็นที่ไหนจะได้เท่านี้เลยนะคะ
 • การที่เราตระเวรณไปหาโรงเรียนดี ๆ ควรต้องไปแบบรู้จักจริง ๆค่ะ
 • ไม่ใช่ไปชิมผักชีเขาแล้วยกนิ้วให้ว่า...สุดยอด
 • ขอขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ

 • แบบนี้เป็นการคิดมาจากผู้บริหารค่ะ
 • การขับเคลื่อนมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ
 • ส่วนการคิดมากจากครู...เอาเถอะค่ะประเทศไทย อย่างไรผู้บริหารก็ไม่ยอมรับ
 • ถ้ารับก็มีส่วนน้อยเช่นโรงเรียน...และโรงเรียน...เท่านั้นค่ะ
 • ขอขอบพระคุณค่ะ  สำหรับกำลังใจ

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

 • พี่คิมจะนำเสนอตามลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมค่ะ
 • เริ่มจากข้าวต้มชามละบาทก่อนนะคะ
 • น้องนกรอติดตามอ่านนะคะ  ร้องโฮ..แน่นอนค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันอุ้มชูคนดีค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

 • ที่นี่ ผอ.มาเริ่มแก้ปัญหาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะ
 • ไม่สวย ไม่งาม แต่ดีค่ะ
 • และมีคุณค่าครบถ้วนตามเป้าหมายและหลักการของหลักสูตรค่ะ
 • มีความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง

สวัสดีค่ะคุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ

 • โรงเรียนนี้แยกซ้ายตรงบ้านแยง หมู่บ้านทัศนานครไปอีกประมาณ ๒๐ ก.ม.ค่ะ
 • ว่าง ๆไปเที่ยวนะคะ
 • เราชวนกันไปจัดค่ายให้โรงเรียนนี้ค่ะ

ทึ่งค่ะพี่ครูคิม...ท่านผอ.เป็นนักพัฒนาจริงๆ..สุดยอดเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

...หนูได้รู้จักครูดีในดวงใจ

..หนูได้รู้จักครูผู้มีอุดมการณ์

...หนูได้รู้จักครูมืออาชีพ

...เธอผู้นั้นชื่อครูคิมค่ะ...

สวัสดีวันหยุดค่ะพี่คิม

Dsc08555

ถ้าขาดทุน ..ก้อเพิ่มราคา เท่ากับที่นักเรียนต้องซื้อกับซาเล้ง นะคะ ..ลดราคา ลงนิดหน่อยก็ดีค่ะ

กลัวครู ขาดทุน เดี๋ยวจะไม่ยั่งยืน ค่ะ

คอยดู..ครูดอย ใจดี ค่ะ

 • โรงเรียนบ้านวัดช่วยขจัดจุดอ่อนด้อย
 • นักเรียนตัวน้อยลูกหลานบ้านเราใช่เขาอื่น
 • วัดร่มเย็นยึดเหนี่ยวใจให้ชื่นมื่น
 • ต้องขอชื่นชมนักสลักใจ..

สวัสดีค่ะน้องK.Pually

 • ที่โรงเรียนนี้ ขาดผักชีค่ะ
 • จึงไม่จูงใจผู้ชิม หรือผู้ชม ตามธรรมเนียมที่เรารู้ ๆ กันอยู่
 • พี่คิมกำลังเตรียมภาพจะเล่ากิจกรรมการพัฒนาลำดับต่อไปค่ะ
 • ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะpa_daeng

 • ดีค่ะ  พี่คิมเห็นด้วยนะคะ
 • จะไปที่ไหน อย่างไร เวลาใดบอกพี่คิมด้วยนะคะ
 • ถ้าพอมีโอกาสจะรีบไปร่วมมือด้วยค่ะ
 • กำลังวางแผนเสนอน้องหนานเกียรติว่า  ค่ายต่อ ๆ ไปควรมาที่หนองคายบ้างค่ะ
 • เพราะทางนี้ญาติมิตรเราพอมีค่ะ

สวัสดีค่ะน้องrinda

 • พี่คิมเห็นว่าจริงค่ะ
 • หากการเริ่มต้นที ผอ. ดูเหมือนจะไปได้สวยกว่าเริ่มจากพวกเรานะคะ
 • เพราะพวกเราไร้อำนาจค่ะ
 • ขอขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนและเป็นกำลังใจกันเสมอ ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะคุณยุวนุชคุณนายดอกเตอร์

 • โรงเรียนนี้ขอรับรองว่าดีเลิศสุด ๆ ของประเทศไทยค่ะ
 • ตามบริบทของโรงเรียนบนดอยค่ะ
 • สามารถนำปัญหาของเด็กและชุมชนที่อ่อนด้อยมาพัฒนา
 • และผลลงสู่เด็กจริง ๆ สอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม
 • นอกกรอบแต่ไม่ไร้ทฤษฏี  มีนักเรียนนอนพักประจำ  โดยหางบจากองค์กรอื่น ๆ มาเสริมค่ะ
 • การที่เราจะเห็นโรงเรียนดีต้องดูที่ความสำเร็จและกระบวนการของเด็กค่ะ ไม่ควรดูที่ภาพฉาบฉวย ซ้ำ ๆ เดิม ๆ
 • จะเล่าต่ออีกหลายตอนค่ะ
 • ขอขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจโรงเรียนดีค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูอรวรรณ

 • ชื่นใจมากนะคะที่มีผู้ติดตามมาให้กำลังใจมากมายเช่นนี้
 • ผอ.นักสู้จริง ๆ ค่ะ ต่างกับ ผอ.ห้องแอร์หรือ ผอ.นั่งโต๊ะ หรือ ผอ.ติดราชการประจำนะคะ
 • รอติดตามชมภาพ ผอ.ด้วยนะคะ
 • บันทึกต่อไปอีกหลายตอนค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง ศน.add [IP: 180.180.45.46]

 • ดีใจมากค่ะที่มี ศน.มาเยี่ยมชม
 • และรับทราบเรื่องของโรงเรียนดีที่มี ผอ.นักพัฒนาท่านนี้
 • ขอขอบคุณแทนท่านและคณะครูโรงเรียนนี้ค่ะ
 • คนดีต้องชื่นชมคนทำดี...ชื่นใจค่ะ
 • สวัสดีค่ะพี่คิม
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะ
 • ขอบคุณที่นำมาให้ดูให้เห็น
 • ในสิ่งที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่าง
 • ในชีวิตประจำวัน
 • ไม่เพ้อฝัน
 • ขอบคุณค่ะพี่สาว

ขอบคุณค่ะพี่ครูคิม อยากรับคำเชิญใจจะขาด จะมีโอกาสเมื่อไหร่นะ (ขอโอกาสพนักงานขับรถเรียนจบก่อนนะคะ)

ข้าวต้มคงยังพอมีเหลือนะคะ

   ขอบคุณพี่คิมมากครับ ที่นำพาชมโรงเรียนดีๆที่น่าประทับใจครับ

   ดูแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณแทนเด็กนักเรียนและชุมชนครับ

มาเยี่ยมตามคำเชิญค่ะพี่ครูคิม..โรงเรียนทำเลดี ผู้บริหารพัฒนาได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ..ปรบมือดังๆเลยค่ะ..บ้าน วัด โรงเรียน ผสานกำลัง ความรัก ความสามัคคี ทำอย่างนี้เมืองไทยอยุ่ดีแน่นอนค่ะ ช่วยกันทุกๆคนเลย...

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

เห็นภาพแล้วอยากจะไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนนี้จังเลย...

ตอนสมัยที่เรียน อาจารย์พาไปแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อันที่จริงน่าจะพาไปทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การดำรงชีพอยู่อย่างพอเพียงบ้างเพื่อเปิดโลกทัศน์และทำให้เรามองโลกได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

อ่านบันทึกพี่คิมแล้ว โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนบนดอยช่างแตกต่างกันมากจริงๆ

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะพี่คิม

อ่านแล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจค่ะ...

มีสิ่งดีดี คนดีดี อีกมากมายนะคะในบ้านเมืองเรา

ได้รับรู้แล้ว..ทำให้มีความสุขใจ

มีผู้นำที่เยี่ยมยอด ทำอะไรก็ดีไปหมดค่ะพี่คิม

สวัสดีค่ะน้องปิ่นธิดา

 • พี่คิม  ในฐานะครูบ้าน  จะต้องเชียร์และชื่นชมครูบ้านนอกตัวจริง
 • ที่มองเห็นการทำงานเพื่อเด็กจริง อาจจะไม่สวยหรู เริ่ด เหมือนดอกไม้บานนะคะ
 • แต่หัวใจของคนที่นี่เบ่งบานมากค่ะ
 • ขอขอบคุณทีมาช่วยกันให้กำลังใจครูดีที่บนดอยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล

 • ถูกใจมากค่ะ  รากไม้หรือขอนไม้ของน้องเกด
 • สิ่งที่เรารัก เราชอบนำความสุขมาให้เสมอนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมครูบนดอยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณลดา

 • รูปแบบกิจกรรมนี้ ผอ.ทำเพื่อแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของเด็กค่ะ
 • และมีกิจกรรมอื่น ๆ ตามมาอย่างน่าทึ่ง
 • รอติดตามอ่านต่อไปนะคะ
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจ

สวัสดีค่ะท่านเกษตร(อยู่)จังหวัด

 • หากมีเมล็ดพันธุ์พืชที่น่าจะแจกจ่าย
 • โรงเรียนนี้ยินดีเสมอค่ะ  ขอได้รับความเมตตาด้วยนะคะ
 • เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้จริง ๆ อย่างเห็นเป็นรูปธรรมค่ะ
 • ถ้ามีโอกาสแวะไป  จะพาไปชมค่ะ

สวัสดีค่ะน้องtamtam1

 • ขอขอบพระคุณแทนท่าน ผอ.ค่ะ
 • ได้รับคำชื่นชมยกย่องจากน้องแตมว่า..เป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง
 • ฉากนี้แค่เพียงแนะนำนะคะ
 • รอพี่คิมไปเรียนรู้มาเพิ่มเติมแล้วจะนำมาเล่าต่อนะคะ

สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

 • ถ้าน้องเห็นห้องเรียน ๑๐๐  ไร่คงจะชอบใจเป็นพิเศษค่ะ
 • ขออุบไว้ก่อน  ถูกใจน้องวิไลแน่นอนค่ะ
 • รอติดตามอ่านนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาส่งเสียงเชียร์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านรองฯ small man

 • พี่คิมเห็นมาหลายโรงเรียนแล้วค่ะ  ที่เห็นว่ามีส่วนดี
 • แต่ถ้าโรงเรียนบ้านนอกหรือโรงเรียนบนดอย  ขอชื่นชมที่นี่ค่ะ
 • ถูกใจมาก ๆ ดีใจแทนเด็กนักเรียนและชุมชนจริง ๆค่ะ
 • ขอขอบพระคุณท่านรองฯ ที่มาเยี่ยมชมค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

 • หายหน้าไปไหนมาเอ่ย
 • รู้ไหม  ตามหามาหลายวันแล้วนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาช่วยกันปรบมือ
 • และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจครูดีมีฝีมือนักพัฒนาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอดาวblue_star

 • ส่วนมากคนมักเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนบนดอย
 • ความจริงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะ
 • แต่สำหรับโรงเรียนบนดอย  พี่คิมยกให้ที่นี่ค่ะ
 • ถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพกับโรงเรียนพี่คิม บริบทภายนอก  โรงเรียนพี่คิมดูดีกว่าค่ะ
 • แต่ด้านการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนพี่คิมสู้โรงเรียนนี้ไม่ได้ค่ะ
 • ถ้าปีนี้ลาออกแล้ว  จะตั้งใจไปช่วยเขาพัฒนาค่ะ  เพราะเจอสิ่งถูกใจค่ะ
 • ขอขอบคุณกำลังใจจากน้องดาวค่ะ  ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมนะคะ ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

 • ด้านการพัฒนาการศึกษา
 • เพียงแต่ผู้นำ มีความเข้าใจหลักการและเป้าหมายของหลักสูตร
 • และมีความตั้งใจจริง คิดนอกกรอบเสียบ้าง ดูมันสมกับเป็นผู้มีฝีมือนะคะ
 • การเดินตามกรอบ...ก็มากี่ร้อยปีแล้วนะคะ  ก็เห็น ๆ ค่ะ
 • ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

ขอคารวะ หัวใจนักพัฒนา

ยังดีที่บ้านเรายังไม่ลำบากมากเหมือน ที่เกาหลี "เสียงกู่จากครูใหญ่" นะคะ คุณครูคิม

ตอนแรกหนูเคยคิดว่า ทำไม่อาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างชาว สธ.ต้องลงไปเล่นทุกงาน ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การทำมาหากิน ฯลฯ และเรื่องสุขภาพกลับถูกมองเป็นเรื่องท้ายๆ ทั้งที่เป็นงานหลักของพวกเรา แต่บัดนี้หนูได้พบแล้วว่า พวกเราหลายอาชีพยังช่วยเหลือกันและกัน มองเป็นปัญหาในชุมชนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว

ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

แวะมาเยี่ยมพี่สาวที่รักรอบดึก

หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ครู

ขอคารวะ หัวใจนักพัฒนา

ยังดีที่บ้านเรายังไม่ลำบากมากเหมือน ที่เกาหลี "เสียงกู่จากครูใหญ่" นะคะ คุณครูคิม

ตอนแรกหนูเคยคิดว่า ทำไม่อาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างชาว สธ.ต้องลงไปเล่นทุกงาน ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การทำมาหากิน ฯลฯ และเรื่องสุขภาพกลับถูกมองเป็นเรื่องท้ายๆ ทั้งที่เป็นงานหลักของพวกเรา แต่บัดนี้หนูได้พบแล้วว่า พวกเราหลายอาชีพยังช่วยเหลือกันและกัน มองเป็นปัญหาในชุมชนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว

ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ

สวัสดีค่ะน้องnamsha

 • เน็ตล่มใช่ไหมคะ
 • มาทักทายพี่คิมตั้งสองเที่ยว
 • พี่คิมชอบและอยากเห็นทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
 • ครูบ้านนอกต้องทำหน้าอย่างแรกคือ.... หน้าที่ของนักพัฒนาค่ะ รองลงไปก็คือการสอน
 • พี่คิมดูหนังครูใหญ่เกาหลี ไม่รู้เบื่อ  ดูทีไรก็เรียกน้ำตาได้ทุกครั้งค่ะ
 • เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้น  ครูเพียงแต่สืบสาวหาปัญหาและสาเหตุ ส่วนความรู้พื้นฐานของการรักษาป้องกันนั้นเรายังไม่เก่งค่ะ ต้องอาศัยบุคลากรจาก สธ.เสมอ
 • พี่คิมนำความรู้จากบล็อกชาว สธ.ไปพัฒนาเด็ก ๆ เป็นส่วนมากค่ะ
 • ขอขอบคุณน้องน้ำชาที่มาเป็นกำลังใจและแสดงความคิดเห็นค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอิงชาดา ~natadee

 • เพียบเลยนะคะ  เห็นพ่อครูชวนว่า..พี่คิมไม่ไปหรือ
 • พี่คิมมีแผนที่จะต้องเดินทางวันที่ ๕ นี้ค่ะ ค่ายจิตอาสาชาว g2k ไม่งั้นคงได้มาไล่กอดสาว ๆ เชียงใหม่แน่เลย
 • แล้วได้เจอหนุ่มคนหล่อ จากเดอมูซอยไหมคะ
 • เห็นเขาอวดพี่คิมอยู่ว่าจะไปเจอสาว ๆ เชียงใหม่
 • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจและมีภาพมาอวด  น่าอิจฉา..ขอบอกค่ะ

สวัสดีครับเกลอ

ไปประชุมที่อยุธยามา ครับ

สบายดีครับ

แวะมาเป็นกำลังใจครูที่น่ารักและเสียสละค่ะ...

ขอให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปจะได้ช่วยดูเด็กๆที่เป็นกำลังสำคัญของชาติค่ะ

 • ขอบคุณที่ทำให้รู้จักโรงเรียนที่มีบรรยากาสดีมากๆค่ะพี่คิม
 • โรงเรียนสะอาดตา ดูแล้วสบายใจ แถมมีพืชผักเยอะอีก ถูกใจจริงๆ

สวัสดีค่ะวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 • เที่ยวหน้าน้องหนานเกียรติจะไปจัดค่ายให้ที่โรงเรียนนี้ค่ะ
 • มีแต่ธรรมชาติสดใส ทั้งคนและอื่น ๆ
 • ไร้มลพิษค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

 • กราบขอบพระคุณคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงค่ะ
 • ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
 • จะพยายามอ่านและนำสิ่งดี ๆ ไปใช้ประโยชน์ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องpra

 • ขอขอบคุณในความปรารถนาดีค่ะ
 • ซึ้งในน้ำใจมากนะคะที่มาให้กำลังใจ
 • และติดตามอ่านเรื่องเล่าของโรงเรียนบนดอยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูแมวมนัสนันท์

 • อ่านบันทึกใหม่ซิคะ...น่าชมมากค่ะ
 • กำลังวางแผนจะไปเที่ยวกันค่ะ
 • ไปไหม...เงียบเชียวนะ

สวัสดีค่ะ

 • กำลังเรียบลเรียงเรื่องราวความเป็นมา
 • การบริหารจัดการโรงเรียน ICU ให้พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปีค่ะ
 • โปรดรอนะคะ

อ่านแล้วมีกำลังใจขึ้น มากอยากทำดีต่อแล้วละ  ขอบคุณหลาย ๆ

สวัสดีค่ะครูมณ

 • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะท่าน
 • พวกเราช่วยกันดูแลสังคมและเป็นกำลังใจให้ครูดีนะคะ
 • และเป็นกำลังใจให้ ครูมณ ค่ะ

ชื่นชมคุณครูมากเลยค่ะ

ดีใจที่มีคุณครูมองความเป็นมนุษย์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี