อย.น้อย นำความรู้สู่เพื่อนนักเรียนพุทธิโศภน

 

       อย.น้อย หมายถึง นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน

 

       กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันนี้ นักเรียนตัวแทน อย.น้อยของโรงเรียนได้นำความรู้ด้านสุขภาพมาฝาก  คณะครู เพื่อน ๆ และน้อง ๆ

    

 

   โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ ตราด เชียงราย พะเยา และสงขลา จากการสำรวจผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 10 และผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 10 และยังพบการระบาดเป็นกลุ่ม ๆ ในบางพื้นที่ เช่น ที่โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้เกิดการระบาดได้ง่าย

 

 

    

 

   จึงทำให้โรงเรียนพุทธิโศภน ได้รับการสนับสนุนเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จากเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด สำหรับให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนใช้เมื่อมีการระบาดของโรค  โดยมีการสาธิตวิธีใช้

 

ข้อ 1 เอามือทั้งสองข้างรองใต้เครื่อง แล้วเครื่องจะฉีดพ่น  

         แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ข้อ 2 เอาฝ่ามือถูกันให้ทั่วทั้งฝ่ามือและหลังมือเท่านั้น มือของท่าน

         ก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วค่ะ

 

        เสียงของ อย.น้อย ดังก้องไปทั้งสนามโรงเรียน แสดงถึงเพื่อนกำลังสนใจในการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่กำลังมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้ หลังจากที่ต้องปิดเรียนไปแล้วเมื่อภาคเรียนก่อนแล้วครั้งหนึ่ง

                                   

 

    

 

  สำหรับวิธีป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ มีจำนวน 9 ข้อ

   1.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

   2.หากต้องดูแลผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยและให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากด้วยค่ะ

   3.ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น

   4.หมั่นล้างมือบ่อย ๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

   5.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

   6.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   7.หากผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดทำงาน หยุดเรียน เป็นเวลา 3 – 7 วัน

   8.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับคนอื่น

   9.สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่นหรือให้เอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูก ปากทุกครั้งที่ไอ จามค่ะ

 

       วันนี้เป็นวันที่ตั้งใจฟังนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงก็ได้ความรู้มาเล่าสู่กันฟัง  คงได้ประโยชน์บ้างนะคะ

 

                                           ...สวัสดีค่ะ...